powrót19-02-2010 15:10Vancouver, logo olimpijskieLogo olimpijskie miało wpływ na szereg niepokojących zdarzeń na Olimpiadzie


podaję za wp.pl


Olimpijskie logo symbolem śmierci ?

Wkurzona olimpijka: te igrzyska są jak wojna!Należy powiedzieć , że logo im sprzyjało , że zwiększało możliwość ich zaistnienia.

Gdyby go nie było w tej formie , one mogły by zaistnieć ale nie w takim natężeniu i nie z takim skutkiem .

Logo rzeczywiście jest niepokojące . Zneutralizowałem je dodaniem znaku graficznego (łącznie trzech osobnych znaków ) w kolorze zielonym i ta operacja neutralizowania przeniesie się na wszystkie istniejące fizycznie loga .


tutaj > zneutralizowane logo Olimpiady w Vancouver


To zdarzenie pokazuje z jednej strony , że znaczenia , jakie przypisał ktoś w przeszłości rzeczom , są dalej do nich przypisane i są pamiętane w pamięci naszego świata tam, "w górze" , gdzie mieszka Mądrość . Z drugiej strony widzimy , że ta pamięć uległa modyfikacji wskutek tego , że ja dodałem znak neutralizujący negatywny wpływ.


Sprawdzenie skuteczności mojego działania można dokonać przysłaniając kciukiem dorysowany element z prawej strony . Poczujemy wówczas ucisk w piersi i lekką duszność . Taki był bezpośredni fizyczny wpływ logo na uczestników olimpiady .


Warto na koniec zauważyć , że gromadzimy "nabożnie" tzw.zabytki z przeszłości najczęściej nie mając świadomości ich znaczenia rytualnego i to może być groźne w skutkach . W zasadzie należy odrzucić wszystkie przedmioty służące rytuałom w przeszłości , gdyż religie i rytuały miały znaczenie magiczne , służące panowaniu nad ludźmi bądź siłami przyrody , a takie działania są błędne . Należy poszukiwać harmonii zarówno we współżyciu wzajemnym jak i we współżyciu z przyrodą .powrót