powrót28-03-2011 17:00

Energia elektryczna – produkcja , dystrybucja i sprzedaż

Poprzednio omówiłem już zasady wytwarzania energii elektrycznej ( >>tutaj ) . Omówienia dokonałem pod kątem połączonej produkcji i dystrybucji . Przy ograniczonej ilości odbiorców do 210 tys. , oddzielanie produkcji od dystrybucji , to niepotrzebne wprowadzanie pośredników i podnoszenie kosztów .

Stwarzanie osobnego sprzedawcy nie ma więc tym bardziej sensu , a tak właśnie uczyniono w Polsce ostatnimi czasy ( artykuł na stronie URE >>tutaj ) . Taki rozdział jest sztuczny , bo sprzedawca nie wnosi niczego materialnego do procesu wytworzenia i dostarczenia energii ale za to , z pewnością , podnosi koszty całej operacji , o koszt dodatkowej gromady urzędników . By podkreślić nonsens tej operacji warto zauważyć , że takiemu sprzedawcy nie należy się żaden zysk . I przeciwnie , kiedy sprzedażą zajmuje się wytwórca , to może on naliczyć 5% zysku od kosztów operacji sprzedaży tego , co sam wyprodukował .powrót