powrót21-06-2010 9:45RAPORTJuż od dwóch lat wznawiam apele o zaprzestanie wojny w Afganistanie . Nie godzi się , żeby społeczeństwa , aspirujące do miana kulturalnych i nowoczesnych , wyposażone w wyrafinowane technologie , zniewalały narody pozostające jeszcze na poziomie organizacji plemiennej . Dopuszczalne , a nawet wskazane jest dostarczanie im zdobyczy nauki ale na pewno nie wywieranie nacisku , który niszczy ich ludzki byt .

Pomimo moich ostrzeżeń w postępowaniu państw koalicji afgańskiej (*/ lista poniżej) nic się nie zmieniło .

Takie ich działanie spotyka się z moim kontrdziałaniem , ponieważ w przypadku przeciwnym doprowadziłoby to do utraty równowagi świata , czyli do wzrostu agresji , który by nas wszystkich zniszczyła . Moja kontra polega na osłabieniu sił żywotnych agresorów . Proszę zwrócić uwagę na absolutnie krytyczny stan , w którym się wszyscy znaleźliśmy .I tak stało się , że liczna grupa społeczeństw przekroczyła właśnie granicę , poza którą można już mówić tylko o upadku . Są to : wszystkie państwa koalicji afgańskiej */ ( oprócz Polski , Polskę chronię i mam takie uprawnienie . Ponadto naród polski nigdy zaborczy nie był , a wręcz przeciwnie stał się ofiarą zaborczości sąsiadów) , oraz Rosja i Niemcy z odrębnych powodów , o których już nie raz pisałem . Tu jeszcze wspomnę o Wielkiej Brytanii, która w kręgu państw demokratycznych stanowi kuriozum , ponieważ głową państwa jest głowa kościoła chrześcijańskiego . Zważywszy na cechy NT ( Nowego Testamentu ) , taka organizacja państwowa jest źródłem agresji i musiałem ją stłumić .Powtórzę dla lepszego zrozumienia mojej roli i moich intencji. Gdyby nie moje działanie , agresja w świecie osiągnęłaby poziom , którego nasza natura nie byłaby w stanie wytrzymać . Wynika to z nagromadzenia sił niszczących zdolnych zniweczyć życie na Ziemi oraz z relacji wzajemnych pomiędzy państwami , opartych w dalszym ciągu na przemocy . Najlepszym tego przykładem jest Rosja , która nie kryje swojej wrogiej postawy , a wręcz przeciwnie , szczyci się nią . Tą drogą poszli również Amerykanie .

Niemcy stanowią osobny problem poprzez samą swoją obecność w Europie . Tu dla nich miejsca nie ma . Pisałem o tym kilka razy , wskazując na dobry obszar ich nowego pobytu, na północ od Australii.Brzmi to wszystko dość egzotycznie , a jednak są to elementy nowego porządku , dość łatwe do odczytania i zrozumienia .

W oparciu o PRAWO będziemy budować nowy ład , w którym zaniknie dominująca obecnie rola pierwotnej siły człowieka , będącej dotąd źródłem przemocy . Jednostka narzuci sobie dyscyplinę i w konsekwencji znajdzie to swoje odbicie w organizacji państw i w ich wzajemnych relacjach . Będzie to możliwe , ponieważ PRAWO zostało wpisane w naturę człowieka . Dokonano tego ponad nami . To , że ja je spisałem jest tylko pomocą w jego zrozumieniu .Zanim dojdzie do pełnego zrozumienia tej linii rozwoju , będziemy obserwować obecny kryzys i w nim uczestniczyć , co niezawodnie doprowadzi wszystkich do wspólnego wniosku , że nie ma odwrotu od moich propozycji ( plama ropy naftowej w zatoce meksykańskiej jest znakiem tego czasu ) . Wówczas cofnę moją kontrę i przywrócę siły żywotne tym , którym je odebrałem .Na koniec przypomnę masonom , że czas , by się samorozwiązali . Jeśli ktoś ma dobre zamiary , akceptowalne przez ogół , to się z nimi nie kryje . PRAWO nie dopuszcza działań skrytych .

*/ lista państw koalicji : usa, australia, belgia, kanada, chorwacja , czechy, dania, francja , niemcy, irlandia, włochy, japonia, jordania, litwa, holandia, norwegia, nowa zelandia, pakistan, ( polska ) , portugalia, rumunia, szwecja, wielka brytania, uzbekistan, hiszpania, gruzja

Wojciech Kamiński

Uwaga:

Złość na mnie nikomu nie pomoże, a wręcz zaszkodzi .
powrót