powrót11-06-09


Kancelaria Sejmu RP

http://www.sejm.gov.pl/kancelaria/


Do Posłów RP


Zwracam się do Was jako prorok Stwórcy Świata i naszej Ziemi . Wszystko to , co do Was piszę jest bez wyjątku wolą tamtej strony , jest wolą Mądrości , która czuwa ponad nami nad sprawami tego Świata .


Sprawą pilną , najwyższej wagi jest przerwanie złego wpływu wywieranego od pokoleń na Obywateli Polski przez funkcjonariuszy kościołów chrześcijańskich , w tym również Kościoła Katolickiego .

Postuluję usunięcie z obiegu publicznego pisma Nowego Testamentu. Dokonacie tego poprzez usunięcie istniejących egzemplarzy z bibliotek , oraz poprzez wprowadzenie zakazu wydawania NT . Niedopuszczalne będzie wydawanie NT nawet w wersji opatrzonej krytycznym komentarzem .


Nie będę tu przytaczał argumentów za moją tezą o złym wpływie wspomnianych instytucji , bo nie ma tu na to miejsca ale odsyłam Was do mojej strony internetowej www.przeslanie.nd.e-wro.pl . Wszystko to, co tam znajdziecie otrzymało akceptację Mądrości , która jest ponad nami . Zgromadziłem tam rozległą argumentację , która powinna przekonać nawet te osoby , które nie dostrzegają w świecie działania Stwórcy .


Następną sprawą równie pilną jest usunięcie z placów , ulic i z gmachów wszystkich ! figuralnych przedstawień istot ludzkich i zwierząt . Zakaz sporządzania figur znajdziemy już w Dekalogu , więc w przypadku osób uznających działanie Stwórcy w świecie dodatkowa argumentacja jest zbyteczna . Pozostałe osoby odsyłam do takiej dodatkowej argumentacji zawartej w opisie obrazu Sandro Botticelli Matka i dziecko 1480/1490 , w której odwołuję się w tej kwestii do rozumu .


Wobec wysoce szkodliwej działalności kościołów chrześcijańskich oraz wobec faktu , że ich ideologia w pełni została skonstruowana w oparciu o NT , należy zakazać działalności tych organizacji .

Aby tego dokonać musicie oczywiście zacząć od zmiany Konstytucji , w której nadano kościołom chrześcjańskim szerokie uprawnienia . Trzeba je wszystkie cofnąć .


Podejmując swoje decyzje miejcie na uwadze , że od nich będzie zależeć zachowanie przez Was waszej obecnej pozycji społecznej .


życzę powodzenia


Wojciech Kamiński


PS

- na wiążącą odpowiedź czekam sześć dni