powrót
27-02-2011 23:00

Teatr , film .

Dzisiaj będzie o teatrze , a ściślej o aktorstwie . Teatr zawdzięczamy starożytnym Grekom ( krótka historia teatru , Wikipedia >>tutaj ) . Zajmę się tylko osobą aktora i procesem 'wchodzenia' w postać czyli utożsamiania się z aktora z drugim człowiekiem , naśladowania jego toku myśli i zachowań .

Aktor jest osobą z własną tożsamością . Tożsamość jest pewnym kompleksem ( pewną złożonością ) rodzącą się z relacji ja-moja osoba i inni-moja osoba , inaczej z relacji , jak widzę siebie i jak widzą mnie inni . W momencie 'wejścia w rolę' te relacje ulegają zawieszeniu i po dłuższym czasie istnieje niebezpieczeństwo zakłócenia osobowości aktora osobowością odgrywanej postaci . Jaki to jest czas ?

Istnieją nieprzekraczalne ramy czasowe , które należy uwzględnić , żeby nie robić sobie krzywdy oraz żeby nie robili sobie krzywdy widzowie , swoim uczestnictwem w spektaklu , bo i widzów to dotyka . Wynika to z tego , że widz jest jedną ze stron relacji inni-osoba aktora . Po dłuższym czasie pojawia się podwójne odczucie osoby aktora , jako człowieka i jako granej postaci . Jest w tym sprzeczność .

Aktor może przebywać na scenie ( grając aktywnie lub tylko statystując ) do 8 minut . Następnie musi nastąpić przerwa nie krótsza niż 7 minut , w czasie której przebywa on poza sceną i ma czas na poczucie się ponownie sobą . Kolejne wyjścia muszą wyglądać podobnie . Co do ilości takich cykli wystąpień nie ma ograniczeń .

Jest trochę inaczej , kiedy postać odgrywana istniała naprawdę czyli nie jest postacią fikcyjną . Wówczas aktor może przebywać na scenie do 15 minut ( przerwa 7 minut ) . I znowu , ilość takich cykli może być dowolna , chociaż zajęcie człowieka pracą powyżej 3-4 godzin bez dłuższej przerwy około 2 godzin , wydaje się być przekroczeniem jego naturalnych mocy .

Określone powyżej ograniczenia wydają się , być może , sztucznym ograniczeniem , szczególnie dla reżyserów spektakli ale tu chodzi o zdrowie aktorów i o zdrowie widzów . Teatr w obecnym kształcie jest zły , bo dochodzi w nim do przekroczeń omówionych ram czasowych .

Film

Przy produkcji filmu nie ma takiej ciągłości akcji jak ma to miejsce w teatrze , więc niebezpieczeństwo przekroczenia ram czasowych w jednej scenie jest mniejsze , jednak słyszy się o wielokrotnym powtarzaniu scen , aż do skutku , takiego , który zadowala reżysera . Scena , nawet bardzo krótka nie może być powtórzona więcej jak raz . Potem musi nastapić przerwa 10 minutowa i znowu , co najwyżej dwukrotne jej zagranie . Jeśli skutek dalej okazuje się niezadowalający , to kolejna seria takich samych powtórzeń może nastąpić dopiero następnego dnia . Chodzi o zdrowie aktorów - jak zawsze trzeba to podkreślić .

Budynek teatru

Teatr jest miejscem zasadniczo odmiennym od innych miejsc , co do tego zgodzimy się jak sądzę wszyscy . W tym miejscu opowiada się , a w domyśle dyskutuje się postawy ludzkie . Jest to miejsce ważne . W związku z tą odmiennością , przynależy do tego miejsca energia o szczególnym odcieniu . Jak w przypadku innych budynków , tak i tutaj , zanim nauczymy się budować odpowiednie budynki , zastosujemy znane już plakietki . Dla teatru Rys.1 .


Rys.1

Przyjrzyjmy się także istniejącemu teatrowi . Na zdjęciu satelitarnym Teatr Polski we Wrocławiu >>tutaj. Na zdjęciu po lewej stronie budynek teatru w stanie obecnym . Odczuwamy obniżenie energii. Po prawej stronie na budynku umieściłem plakietkę ( żółta kropka na dolnym narożniku) . Odczuwalne jest tu podniesienie energii . Miejsce to odznacza się teraz szczególnie silnie odczuwalnym, dobrym ciepłem.

Powyższe ograniczenia dotyczą także innych przypadków osób przebierających się i zmieniających tożsamość w celach zarobkowych .powrót