powrót11-03-2011 15:55

Praca rzemieślnicza w domu

Dom nie jest miejscem działalności rzemieślniczej , wytwórczej . Może się jednak zdarzyć , że nie ma innego wyjścia i trzeba podjąć taką działalność przy domu . Wskażę , gdzie wówczas jest najkorzystniejsze miejsce , żeby taką działalność prowadzić . Istotne jest oddalenie miejsca na warsztat jak najdalej od domu , gdyż jest to miejsce silnie powiązane ze światem z racji zobowiązań , a dom jest maksymalnie od świata oddalony .

Na rys.1 widzimy dom na działce ( rysunek pochodzi z mojego opisu domu >>stąd ) . Działka jest na tyle duża ( powyżej 1300 mkw ) , że było na niej miejsce dla rozmieszczenia grup drzew . Ścieżki wiją się , prowadząc do garażu , na wprost wejścia i do domu . Energia CHI przepływa od wejścia do domu i poprzez dom , ulatując z działki poprzez dom , tylnym oknem i dalej , między drzewami . Na całej swej długości CHI uwalnia z siebie pięć 'liści' energetycznych , które tworzą wyjątkową atmosferę tego miejsca . Umieszczenie miejsca pracy wytwórczej pośród tej harmonijnej całości zakłóciłoby ją .


rys.1

Rys.2 pokazuje umiejscowienie warsztatu rzemieślniczego ( na prawo od wejścia ) i budynku działalności hobbystycznej ( na lewo od miejsca ) . Strzałki pokazują , gdzie należy umieścić wejście. Wielki liść u dołu uległ niewielkiemu wycofaniu . W tym miejscu pojawia sie napięcie ale w miarę zbliżania sie do domu czujemy jego słabnięcie ( do czego przyczynia się oczywiście obecność CHI ) i sam dom oraz jego okolica pozostają niezakłócone .


Rys.2

Położenie budynków nie jest obojętne . Warszat hobbystyczny , jest miejscem całkowicie prywatnym , więc umieszczenie go bliżej domu i z wejściem od strony domu , jest prawidłowe .

Spróbujmy jeszcze sprawdzić , co będzie , kiedy umieścimy warsztat dużo bliżej domu , w okolicy garażu , Rys.3 . Widzimy , że energia CHI nie rozwinęła trzech spośród pięciu liści . Atmosfera miejsca uleciała . Dookoła domu jej brak ale i sam dom wiele na tym stracił . We wnętrzu domu pojawiła się świadomość zmiany charakteru miejsca . Odczuje to Pani domu , odczują to dzieci .


Rys.3

Zakończenie

Pracujmy na zewnątrz , w miejscach oddalonych . Dom jest miejscem wyjątkowym i trzeba go chronić od wpływów świata . Kształt miasta , ze wszystkimi jego strefami , w tym ze strefą pracy , pozostawiam na razie niedopracowany . Przyjdzie czas i na to .

<<>>

porównaj :

DOMpowrót