powrót

2018-06-27 17:30

Wymuszona korekta Ustawy o IPN

Dzisiaj Sejm, Senat i Prezydent wnieśli poprawkę do Ustawy o IPN taką , żeby zadowolić głównie Żydów , ale za plecami Żydów stoją Niemcy , którym głównie , razem z Żydami pomieszało się w głowach , że to my jesteśmy sprawcami mordu na Żydach w czasie IIWŚ. Tym pierwszym rzekomo z powodu doznań od Polaków nienawiści w czasie okupacji , rzekomo , bo okazało się , że jak zwykle chodzi o pieniądze , tym drugim , bo chcą przerzucić winę z siebie na innych - nie potrzeba wielkiego komentarza , to jest oczywista obrzydliwość i to ich oczywiście obciąża . Bezczelność , arogancja i pazerność wydają się tryumfować , jednak to tylko złudzenie , któremu ulegają oni wszyscy , bo jednak takie działanie przestaje się sprawdzać , o czym poniżej .

Ustawa uchwalona w styczniu była dobra , bo broniła nas przed szkalowaniem Polaków przez obłąkanych nienawiścią Żydów i przez cwanych i obłudnych Niemców .

Wyjęto z ustawy ważny fragment , który gwarantował reakcję Państwa na przypadki szkalowania Polski i Polaków . Zburzono równowagę , którą w życie Polaków wprowadzała Ustawa .

Zadziwia tempo , w jakim wprowadzono poprawkę , bo dokonano tego w ciągu jednego poranka . Rząd był zapewne mocno naciskany i niewątpliwie brutalnie , i niewątpliwie argumentami , których każdy by się przestraszył , więc nie dziwne , że uległ. Jednak moralnie stoimy dalej wyżej od tych , którzy do zmiany doprowadzili .

Uświadomienie sobie tego jest ważne z dwóch powodów . Jeden to ten , że stoimy wyżej od nich , bo bronimy sprawiedliwości , a im zależy tylko i wyłącznie na przewadze zdobytej siłą .

Drugim ważnym powodem jest ten , że nasz świat ulega przemianie . Prymitywna brutalność i egoizm przestały popłacać , bo tacy zamiast osiągnięcia korzyści zostają ukarani – patrz PRAWO i bój się Boga-Stwórcy . Stoimy więc wyżej od nich i to nie my mamy bać się przyszłości , ale oni .

W celu przywrócenia utraconej równowagi powiększyłem blokadę wpływu wszystkich sprzymierzonych stron mieszających w polityce światowej . To oczywiście Amerykanie, ale i Żydzi , Niemcy , Rosja , Chiny, Francja i ostatnio dokooptowany Kim Dzong Il . Zamieszanie jakie wywołali wokół Polski i nie tylko – ostatnio także wokół Korei Płn. służyło im do pokazania swojej przewagi i do uzyskania poczucia wielkości . Do niedawna sprawdzało się , ale właśnie przestało i niech to będzie dla nich kolejną nauczką , że brnąc dalej w stare gierki , brną w ślepą uliczkę .

Ci , którzy tak naciskali na szybką zmianę ustawy znajdują się w wielkiej potrzebie , bo ich wielkość legła w gruzach już jakiś czas temu i ten stan stale się pogłębia , wraz z każdym fałszywym krokiem , który wykonują . Poczuli własną znikomość , mocno poczuli , poczuli wielki strach i beznadzieję . Niech mają świadomość , że postępując nikczemnie sprzeciwili się samemu Stwórcy , któremu to nie podoba się i to z nim mają teraz do czynienia . To On sprawił ich upadek ducha , zanik sił żywotnych i rozkład więzi społecznych . Wszyscy oni znaleźli się teraz w czarnej dziurze .

Każdy kolejny ich nieetyczny krok spotka się z moją odpowiedzią .powrót