powrót

2018-08-18 15:25

Nowy porządek . Polska, Ukraina, Białoruś i Mołdawia razem

Polska w latach ubiegłych , przez wieki była atakowana przez państwa ościenne i tak działo się z woli Stwórcy , któremu nie podoba się chrześcijaństwo i katolicyzm . Byliśmy skazani na zagładę jako społeczeństwo i stąd okres rozbiorów oraz próby rusyfikacji , i germanizacji , a współcześnie presja UE na narzucenie nam swojej woli i swojego wyobrażenia porządku państwowego .

Pojawiam się ja , demaskuję chrześcijańską mistyfikację i niweczę wpływy kościoła katolickiego ( >> tutaj ). Proces niszczenia Polski ulega zatrzymaniu , „w górze” u Stwórcy . Dotychczasowa polityka świata w stosunku do Polski staje sie nieaktualna oraz staje się szkodliwa dla tych, którzy ją kontynuują - umniejszam ich byt , a wszelkie próby kontynuacji , szkodliwe dla Polski powstrzymuję i neutralizuję moją oceną . Stąd próby atakowania Polski przez urzędników UE są nieskuteczne i nie odbierają nam woli działania , a im za to odebrane zostało poczucie pewności siebie .

Polska odgrywa szczególną rolę w kompozycji całego kontynentu Eurazji , jest jego sercem i dosłownie, i w przenośni . Dosłownie , bo leży w centrum Europy , a przenośnie , bo Polacy , w całej masie są szczególnie wrażliwi na krzywdę i jako jedyni w Europie wykazują się szczególnym poczuciem solidarności z innymi narodami . Okazało się to w czasie IIWŚ , kiedy to Polacy , niczym nie przymuszeni , walczyli na wszystkich frontach .

Budowanie Europy wokół narodu Niemców nie jest dobrym kierunkiem . Przysłowiowa niemiecka solidność i porządek nie są podstawą porządku w świecie , za to poczucie sprawiedliwości i solidarności tak . Budowa nowoczesnej Europy powinna dokonać się wokół odrodzonej Polski . Wówczas narody europejskie poczują się u siebie i odzyskają tak pożądanego "ducha" . Wynika to z faktu , że cały kontynent jest pewną kompozycją kulturową , która jak powietrza potrzebuje poczucia solidarności . Odrodzona Polska da to światu .

Odrodzenie Polski wymaga połączenia narodów , które istniały przed IIWŚ razem . Ukraina i Białoruś istniały przed IIWŚ w granicach Rzeczpospolitej. Ponowne połączenie naszych trzech narodów przywróci harmonię tej strefy Europy . Dołączyć należy jeszcze Mołdawię ( Litwy nie ) . Dopiero to przywróci harmonię całej Europie . Taka jest wola Stwórcy .

Ciekawostką , a może nawet ciekawym faktem , którego tu nie sposób przemilczeć , jest zbieżność kształtu nowego porządku z dawną przepowiednią o "Polsce od morza do morza" .

Przy tym należy Ukrainę umniejszyć o obecną strefę konfliktu , czyli o dwie republiki Doniecką i Ługańską . Krym ma wrócić do Ukrainy . Taka jest wola Stwórcy ( tu >> mapa z poprowadzoną granicą , oddzielającą obecne dwie republiki od Ukrainy , nieznacznie różniącą się od granic obecnych – zielona linia ) . Obie republiki ( zwane obecnie słusznie „samozwańczymi” ) powinny być wcielone do Rosji – dość oczywistym wydaje się , że nie są zdolne do samodzielności , bo to są sztuczne twory . Mieszkańcy powinni mieć zapewnioną możliwość wyboru , gdzie chcą zamieszkiwać, czy w Rosji , czy z Ukraińcami w Polsce .

Tu nadmienię słowa Biblii :

Pwt 18:20 "Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.".

Przynajmniej Żydzi powinni znać doniosłość powyższych słów . Tu głęboki ukłon w stronę rabina Schudricha , który niedawno wyraził w moją stronę życzenie : "Proszę do nas nie pisać" . To do kogo mam pisać ? Użył on formy , jakby stanął pomiędzy mną , a wszystkimi polskimi Żydami . Czyżby czuł się reprezentantem zbiorowości pozbawionej woli i zastępuje ją swoją ? Tak wówczas myślałem . Cóż za pewność siebie , jaki brak samokrytycyzmu . Minęły kolejne lata .

- Choć z żalem , spełniłem wtedy jego prośbę . Z żalem dlatego , że Żydzi przechowują dzisiaj w swoim gronie głęboką wiedzę o świecie , ale dzielą się nią tylko między sobą , bo utracili poczucie swego posłannictwa

Księga Izajasza 42, 6 :

"(6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów"

- zadaniem Żydów jest „bycie światłem dla narodów” , a dzięki swojej wiedzy mogą oni pojąć kierunek zmian , jaki pokazuję i podjąć działania . Bez ich udziału będzie to trudniejsze , a na pewno wydłuży się w czasie i przysporzy więcej strat narodom nieświadomym celu i sposobu .

powrót