powrót

2018-08-19 19:00

Religijni Żydzi milczą

Religijni Żydzi milczą i swoim milczeniem zdradzają nie tylko swoje powołanie ( Iz 42:6 "Ja, Pan, .... uczynię cię światłością dla narodów ". ) , ale , jak sądzę , bezwiednie zdradzają całą ludzkość , która znalazła się w potrzebie i tkwi w sytuacji , zdawałoby się bez wyjścia .

Judaizm , to wiedza , a nie wiara

Religia żydowska czyli Judaizm , to nie wiara , jak niektórzy u nas nazywają różne wyznania , w tym także Judaizm ( terminy : wiara, religia i wyznanie są błędnie przyjęte za synonimy ) . Wiara to przyjmowanie pewnych treści bez dowodu ( co łamie podstawy rozumu ) i tym cechuje się chrześcijaństwo oraz katolicyzm ( także chrześcijaństwo , bo bazujące na Nowym Testamencie ) . Religia żydowska oparta jest o obserwację zdarzeń , z których wyciągnięto wnioski o zasadach , którymi kieruje się Stwórca w swoim postępowaniu wobec narodów - wobec wielu narodów , nie tylko narodu żydowskiego . Tak więc treści głoszone w Judaizmie są wiedzą , jak wiedzą są badania naukowe oparte o obserwację świata . Powtórzę , Judaizm jest wiedzą , a nie wiarą . Żyd nie "wierzy w Boga" , Żyd wie , że Stwórca istnieje , kieruje sprawami człowieka i świata , i stawia nam wymagania , i w zgodzie z tą wiedzą Żyd uczynił sobie Stwórcę świata Bogiem .

Żyd religijny WIE , a co za tym idzie rozumie bieg dziejów swojego narodu i innych narodów poprzez swoją wiedzę o prawidłowościach zachodzących w naszej rzeczywistości , kontrolowanej nieustannie przez Stwórcę . Żyd religijny WIE , co podoba się Bogu-Stwórcy , a co sie nie podoba i sam unika tych ostatnich działań . Biblia żydowska pełna jest takich stwierdzeń przy różnych okazjach : "nie rób tego , co robią narody dookoła ciebie" . Bacz pilnie , żebyś nie uległ naciskom innych narodów wśród których mieszkasz , jeśli chcesz uniknąć zguby . Bo kara , która ciebie spotka jest surowa .

Tu trzeba zauważyć , że Żyd jest bardziej świadomy i bardziej karany od nie-Żyda za to , co Stwórcy nie podoba się . Rodzi się pytanie , po co Bóg uczynił Żyda ? Czy tylko po to , żeby bardziej się męczył niż nie-Żyd ? W takim wypadku Żyd byłby tylko pustą zabawką w rękach Stwórcy , ale tak nie jest . To jest po coś . Po to mianowicie , żeby jakaś część ludzkości , wrażliwsza , bardziej refleksyjna - a tacy są Żydzi - zachowała czujność względem łamania reguł istnienia , i żeby alarmowała resztę , czyli nie-Żydów , kiedy sprawy idą w złym kierunku . Taki sens ma zapowiedź Izajasza Iz 42:6 "Ja, Pan, .... uczynię cię światłością dla narodów ". Będziesz światłem , będziesz uświadamiał innych ( nie-Żydów) o zgubnych skutkach ich działań .

Jest kolejne pytanie . Czy nie-Żydzi cierpią z powodu łamania boskich zakazów , czy może nie ? Może obejmuje to tylko Żydów ? Bo jeśli nie cierpią , to po co ich uświadamiać o czymkolwiek ? Takie uświadamianie wiąże sie zawsze z problemami , bo jak wiadomo , nikt nie lubi być pouczany . Jak mówi znane przysłowie żydowskie: "Kiedy powiedziałeś już prawdę , to szybko poszukaj sobie rączego konia" .

Północ Europy i jej południe-różnice

Jest na to odpowiedź . Dawno zauważono , ze południe Europy jest biedniejsze od północy i dawno postawiono diagnozę . Linia dobrobytu zatrzymała się na linii podziału pomiędzy protestantyzmem , który objął kraje północne lecz w pewnym momencie uległ zatrzymaniu w marszu na południe i katolicyzmem , który pozostał nietknięty reformacją w krajach południowych . Jest oczywisty związek pomiędzy dobrobytem narodów i inteligencją ich obywateli . Jak mówi znane przysłowie : "jeśli Bóg chce kogoś ukarać , to odbiera mu rozum" . Obywatele krajów południa pozostali w całej masie katolikami i niewątpliwie , w całej masie wykazują się mniejszą inteligencją .

No to już wiemy , że nie-Żydzi także cierpią , kiedy łamią boskie prawa . To stwierdzenie kieruję do Żydów , którzy być może milczą , bo wydaje im się , że świat może istnieć bez ich świadectwa i będzie miał się dalej dobrze .

Katastrofa globalnego ocieplenia

Faktem jest , że wskutek działalności człowieka podnosi się temperatura Ziemi . Zależność pomiędzy podnosząca się temperaturą , a spalaniem paliw kopalnych stała się oczywista . Rewolucja przemysłowa mająca swój początek w XIX wieku przyniosła nam dobrobyt , ale i zagrożenie , bo dalej potęgujące się ocieplenie uczyni naszą Ziemię niemożliwą do zamieszkiwania . Życie na tak gorącej Ziemi nie przetrwa . Nie przetrwają zwierzęta i rośliny , a bez nich także my . Stoimy w obliczu śmiertelnego zagrożenia i nie potrafimy znaleźć jednoznacznej odpowiedzi , co dalej .

Pomysłów jest wiele , ale przyszłość zasnuta jest mgłą (np. >>tutaj ) . Kolejne powiedzenie głosi : "Jak trwoga , to do Boga" . Słusznie , ale czy Stwórca-Bóg wyciągnie pomocną dłoń i nas oświeci , bo przecież od Stwórcy otrzymujemy podpowiedź jak żyć , i nic nie dzieje się bez Jego woli , czy więc otrzymamy pomoc skoro 78% populacji łamie zakaz "nie będziesz miał drugich bogów przede mną" ? Takie wyznania "drugich bogów" wśród największych religii świata ( mniejsze tu pominiemy dla zachowania zwięzłości wywodu ) to niewątpliwie ( >>tutaj ) : chrześcijaństwo 33,43% , islam 24,35% , buddyzm 7,13% , hinduizm 13,78% , razem 78,86% . Bezwyznaniowych jest 9,4% , z czego tylko jakaś bardzo niewielka część żyje tak, że Stwórca nie ma do nich pretensji . Wyznawców Stwórcy , czyli Żydów jest 0,21% , to kropla w morzu . Tak znikoma garstka nie przeważy losów świata samym swoim milczącym istnieniem .

Żydzi doskonale wiedzą , że Stwórca-Bóg nie sprzyja tej ogromnej większości wyznawców "innych bogów" . Tak więc Stwórca-Bóg wstrzymuje się od udzielenia pomocy w potrzebie , w zasadzie całej ludzkości . Jeśli Żydzi myślą , że siedząc cicho na uboczu przetrwają kataklizm , to się mylą . Nikt go nie przetrwa , bo pomocy nie będzie i rozum ogółu sam nie przebudzi się , a nierozumna ludzkość ugrzęźnie w głupstwie .

Potrzebny wasz głos

Najwyższy czas , panowie . Ruszcie się , rozwiążcie języki i wzniećcie alarm , bo po to się urodziliście , między innymi , a współcześnie może właśnie po to , na bardzo trudny czas . Wskażcie narodom , co robią źle . Mówcie głośno , kto kieruje losami świata , które uległy takiemu splątaniu . To otworzy nam wszystkim drogę . Powróci rozum , przebudzimy się i znajdziemy rozwiązanie .Musicie przejąć pałeczkę .

Grunt jest przygotowany . Chrześcijańska mistyfikacja , ta najtrudniejsza i najgorsza rozwikłana ( >>tutaj ) , nie ma problemu z dyskusją . O Islamie także już wypowiedziałem się - ich bóg to nie jest Stwórca . Hinduizm , to błędne starożytne kulty , nie będzie problemu . Każda z tych religii jest głupstwem w oczach Stwórcy .

Jeśli człowiek nie odwróci oczu od bożków i nie spojrzy z szacunkiem i podziwem w stronę Stwórcy , to nie uzyskamy od Niego zdolności zatrzymania katastrofy , tylko pozostaniemy w niej pogrążeni . Wszystko to , co dzieje się na Ziemi , dzieje się z Jego woli .

powrót