powrót

2019-02-13 15:15

Zmiana w postrzeganiu świata , własnego w nim miejsca i własnego życia

W średniowieczu , w roku 1215 pojawiła się zmiana w świadomości ludzkiej i narastała ona w kolejnych latach . Była to zmiana niekorzystna . Dotknęła ona każdego , w mniejszym lub większym stopniu . Pojawił się stały niepokój , którego obecność sprawiała , że nawet udane życie wydawało się jakoś niespełnione . Ten brak pełni drążył i nie dawał się rozpoznać ani zdefiniować .

Zmiana ta "wytrąciła" człowieka ze stanu równowagi . Ta niemożność osiągnięcia spełnienia objawiała się stałym , usilnym poszukiwaniem "czegoś" . Zakłóciło to rozsądek i racjonalność , które skłaniają nas ku stabilizacji .

Zjawisko narastało i ujawniło się wyraźnie najpierw pozytywnie , w postaci ekspansji poza świat zastany - epoka Odrodzenia i był to okres twórczy , ale w drugiej kolejności pojawiły się efekty negatywne , w postaci narastających niepokojów społecznych wieków 19 i 20stego .

Ten element destrukcyjny , stale obecny w każdym z nas , został właśnie usunięty . Odtąd każdy , kto będzie moralny , czyli będzie przestrzegał PRAW , taki będzie mógł osiągnąć poczucie spełnienia w warunkach ograniczonych zasobów społeczności , w której dane mu będzie żyć. Z kolei porządek wewnętrzny jednostek przełoży się na porządek w społeczeństwach . Będzie to porządek ludzi zadowolonych , którzy nie będą odczuwali chorobliwej potrzeby wyróżniania się spośród drugich , ani potrzeby uzyskiwania przewagi , które to działania niwelowały dotąd stale obecne w nich poczucie niepokoju i niedosytu , i braku spełnienia .

Uzyskaliśmy , a raczej odzyskaliśmy najważniejszą i bardzo mocną podstawę dobrego istnienia .powrót