powrót

2018-11-29 14:50

Nie jemy mięsa – od 11 czerwca 2019

W wyniku rozrostu populacji ludzkiej oraz stosowaniu przemysłowej eksploatacji zasobów Ziemi , nastąpiło wytrzebienie wielu gatunków zwierząt ( np. populacji ryb) , a to zachwiało równowagę Systemu Życia (SŻ) . Składniki jakich człowiek potrzebuje do życia można czerpać z innych źródeł np. mleko , jaja, sery itp.

Zwierzęta są nam nieodzowne do istnienia . To razem z nimi oraz z roślinami tworzymy harmonijną kompozycję istot żywych .

Dlatego od nowego roku , który zaczyna się 11 czerwca 2019r , zajdzie zmiana polegająca na tym , że mięso zwierząt i ryb stanie się dla ludzi niezdatne do spożycia ( niekoszerne) . Po zjedzeniu mięsa będziemy odczuwać silne mdłości , jak po nieświeżym popsutym jedzeniu .

Stwórca , wprowadzając tę korektę do naszego bytu , ochroni kompozycję , jaką jest SŻ .

Także nie będzie nam wolno zabijać zwierząt w żaden sposób dla celów niekonsumpcyjnych , chociażby w celach „regulacji wielkości populacji” , jak się to formułuje przy okazji polowań . Wielkość populacji zwierząt jest i dalej będzie regulowana w sposób naturalny . Do PRAW dopiszę kolejne prawo , w którym zostanie to wypowiedziane . Zrobię to 10 czerwca 2019r .

Mamy dalej istnieć szanując byt zwierząt , nie naruszając go .

Oczywiście jest czas , żeby przygotować się do tej zmiany , więc dobrze byłoby go odpowiednio wykorzystać .

powrót