powrót

2018-08-25 11:15

Imigranci z Południa

Portal "wGospodarce" donosi (>>tutaj ) : "Imigranci chcą do Europy. Za wszelką cenę " .

Z kolei Włosi protestują przed ich przyjmowaniem dopóki inne kraje Europy też nie zaczną ich przyjmować .

Boży plan

Pisałem już kilka razy , że "boży" plan jest taki , żeby ludność świata skupiła się na północnej półkuli : Ameryka Północna oraz Eurazja i północ Afryki . Południe ma pozostać domeną zwierząt . Ten rozdział musi się dokonać, bo zanadto wchodzimy w drogę zwierzętom . Zachwiewamy ich bytem , czy wręcz go niweczymy , a bez nich nie możemy przetrwać . Bez świadomych i rozumnych posunięć nie zrealizujemy tego wymogu , a te wynikają wprost ze zrozumienia rozwoju zdarzeń .

Ten ruch ludności z Południa ku Północy przybiera formę "wędrówki ludów" i jest naturalny ( pobudzenie pochodzi od Stwórcy , stąd to "za wszelką cenę " . Dopiero tak można to pojąć ) .

Inwestycja w przyszłość świata

Europa powinna zainwestować w infrastrukturę oraz budownictwo w północnej Afryce i tam będą przesiedlać się z ci południowej Afryki - stać nas na to . Prowadzimy żywot utracjuszy . Marnotrawimy ograniczone środki naturalne . Ładujemy miliardy w zbrojenia , a stoją przed nami liczne wydatki , warunkujące nasze wspólne przetrwanie .

Oni nie pasują mentalnie do Europy , ale nie można im odmówić potrzeby istnienia i rozwoju . Oczywiście , część spośród niech prędzej czy później powędruje dalej , ale powinno to wyniknąć z rzeczywistej potrzeby zbliżenia do Europejczyków , a nie z panicznej chęci ucieczki .

Powszechne uwolnienie świadomości

Jak wiemy ( bo to jest wiedza ) , Stwórca kara nas wszystkich , którzy podtrzymujemy fałszywe religie , kierujące ludzkie umysły ku bożkom ( patrz Dekalog Wyj 20:3 Nie będziesz miał innych bogów przede mną” ) . Taką religią powszechną w Europie jest chrześcijaństwo , z bożkiem Chrystusem ( dokładne informacje >>tutaj ) . Dla przeprowadzenia kolosalnej wręcz operacji przeorganizowania kontynentów , dla przemieszczenia miliardów osób , dla stworzenia nowego porządku w sposób rozumny , potrzebna jest jasność umysłów wszystkich i zgoda powszechna . To będzie wielki wysiłek , ale i akceptacja oraz poczucie solidarności , bez których to jest niemożliwe . Dopóki nasze umysły są zmącone , dopóty zasiana jest między nami niezgoda - to jest właśnie ta kara . Dopóki jest ta niezgoda między nami , dopóty żadne rozumne apele na jakikolwiek temat , w jakiejkolwiek sprawie , najbardziej nawet pilnej , rozbijać się będą o mur nieporozumień , animozji , ambicji , arogancji , egoizmu , pozornych działań , zamiatania pod dywan i reakcji typu "dlaczego ja ? niech to zrobią inni" .

Apeluję więc do tych , którzy pojęli moją argumentację , a sądzę , że wielu jest takich , bo nie jest to wiedza nadmiernie skomplikowana , żeby podjęli działania w kierunku eliminacji chrześcijaństwa z życia publicznego . Trzeba rozpocząć publiczną dyskusję . Do dzieła Panowie i Panie , znawcy kultur , religii , filozofii bytu itp. To wy musicie to zapoczątkować , bo przecież nie Pani Marysia ze zmywaka ( chwała jej za zmywanie ) .

Ponawiam te apele od kilkunastu lat . Nie reagując na nie , wiele fałszywych autorytetów już po drodze poległo , bo przyjmijcie do wiadomości , że wykształcenie i pozycja społeczna zobowiązują . Czyli , albo umiesz się zachować , albo nie . Ten ROZUM gdzieś drzemie . Czekamy niecierpliwie , aż się ocknie .

powrót