powrót

2018-02-06 10:00

Do Żydów w Izraelu i w USA 2018-01-31 17:45

Napadliście niesprawiedliwie i bezpardonowo na Polskę . Pogrążyliście mnie oraz moich rodaków w szoku . Z woli Stwórcy umniejszam wasz byt jako narodu i rekompensuję tym nasze polskie straty .

Aktualizacja 2018-02-01 13:55

Ponadto podobnej operacji dokonałem na wszystkich Amerykanach , ponieważ stanęli czynnie po waszej stronie . Ponadto , ponieważ rozpętaliście kłamliwą i agresywną propagandę przeciwko Polsce , więc umniejszam byt każdego , kto włącza się do tej propagandy zarówno czynnie jak i biernie , tylko poprzez jej mentalną akceptację , gdziekolwiek się znajduje i jakiejkolwiek jest narodowości . Polska jest zarówno w prawie tworzyć własne przepisy , jak również jest w prawie wprowadzić w czyn obecnie procedowane i uchwalone już także przez Senat RP, a przedtem przez Sejm RP zmiany w ustawie o IPN . Te zmiany są dobre dla Polski i nikomu , i niczego nie ujmują .

Ponadto dodam , że kwalifikacja powyższa stanie się trwała na okres 11 miesięcy dla każdego , kto nie wycofa się z tak obranego stanowiska w ciągu 80 godzin od chwili publikacji tej wiadomości . W przypadku sprawców rozsiewanych kłamliwych o Polakach wiadomości ( dziennikarze , politycy itd. ) kwalifikacja ta będzie trwała minimum 10 lat , niezależnie od tego , czy następnie wycofają swoje stanowisko . Mówiąc językiem tradycyjnym , popieranie żydowskiej akcji przeciw Polsce jest grzechem , który pociąga za sobą winę . Polska pozostanie nietknięta .

Aktualizacja 2018-02-03 15:10

Inna perspektywa

Bronisław Wildstein udzielił wczoraj wywiadu dla Telewizji wPolsce.pl i wydobył istotny element sprawy , dotąd niezauważany . Zauważył on i wielokrotnie podkreślił wagę odmienności cierpienia i zagrożenia w czasie okupacji niemieckiej na terenach Polski, doświadczanego przez Żydów i tego doświadczanego przez Polaków . Żydzi ginęli tylko z tego powodu , że byli Żydami , Polacy nie ( ktoś przytomnie zauważył , także wczoraj , o czym na co dzień nie pamiętamy , że w drugiej kolejności, po eksterminacji Żydów, my mieliśmy ginąć jako Polacy , jako rasa podludzi . Taki był plan niemieckich nadludzi ) . Ta inna perspektywa spotęgowała dramat Żydów i uczyniła inną ich pamięć tamtego czasu . Byli zaszczuci i stali się wyizolowani , i czują żal do Polaków , którzy byli "w lepszej sytuacji" , jeśli można w ogóle użyć takiego sformułowania , i nie udzielili im dostatecznej pomocy . To ostatnie wydaje się zrozumiałe w sensie żydowskich odczuć , ale jednocześnie jest błędem, jak dodał Wildstein , bo "nie można od nikogo wymagać heroizmu" , a za pomoc Żydom groziła przecież śmierć - tylko w Polsce (!) , w odróżnieniu od innych państw europejskich .

Tak więc wielu ocalonych Żydów żyło po wojnie i żyje do dzisiaj z poczuciem zawodu w stosunku do Polaków za , ich zdaniem , postawę zachowawczą . Jeśli dodać do tego fakty wydawania Żydów przez Polaków w ręce Niemców , to czyni to łącznie brzydki obraz Polski , nieomalże współpracującej z Niemcami ( a wielu twierdzi wprost , że współpracującej ) , który wielu Żydów przechowuje w swojej pamięci i dzieli się nim z otoczeniem , w tym także z młodym pokoleniem . My nie czujemy się winni .

Bilans u Stwórcy

Jak wygląda nasz bilans jako narodu , jako zbiorowości ? W naszych pamięciach i w naszych wyobrażeniach zbiorowych różnimy się . Jak to wygląda u Boga-Stwórcy ? Tam wszystkie nasze sprawy zostają zapamiętane , porównane i rozważone . Tam , my Polacy jesteśmy widziani w tej sprawie pozytywnie . Tam względem Żydów mamy bilans dodatni . Nie ponosimy winy za zbrodnie Niemców , ani nie ponosimy winy jako naród , jako zbiorowość , za element przestępczy , który ujawnił się u nas , podobnie jak ujawnia się on w każdym narodzie , w sytuacjach rozpadu władzy państwowej .

Część polskiego narodu , ta kulturalna i współczująca zachowała się przyzwoicie , a nawet heroicznie , i to przeważyło w ocenie niechlubne , zbrodnicze czyny tej drugiej i nielicznej części . Czyny zbrodnicze są pamiętane , a potomkowie ich sprawców ponoszą winę do dziesiątego pokolenia z ojca na syna .

Zamęt fałszywych wyobrażeń

Ponieważ Naród Polski ma ocenę pozytywną , więc Żydzi tkwiący w swoim fałszywym o nas wyobrażeniu czynią szkodliwy zamęt . Jesteśmy Żydom przychylni - jak ktoś zauważył jesteśmy bodaj narodem w Europie najbardziej Żydom przychylni . To wystawia nas na uderzenie fałszywej i krzywdzącej opinii , to nas krzywdzi . Ponieważ to nie zmieni się szybko i straty po naszej stronie byłyby ogromne ( a już były wielkie w przeszłości ) , to żeby to zrównoważyć osłabiam byt każdego Żyda , który tkwi w tym błędzie . Jest to konieczne . Czynię tak z woli i za przyzwoleniem Stwórcy .

Będzie trwała dyskusja pomiędzy elitami polskimi i izraelskimi . Jest szansa , że duża część Żydów przekona się do naszej argumentacji , w tym do mojej osobnej , i znajdą się oni wówczas poza zakresem mojej kwalifikacji . Powiadomię ambasador Izraela .Aktualizacja 2018-02-06 10:00

Do wypowiedzi Rabina Schudricha ( >>tutaj ) dodałem komentarz na Facebook-u ( >>tutaj ) .

"Chodzi o emocjonalną interpretację tych faktów, która jest widoczna po obu stronach, choć ta emocjonalność jest u Żydów większa. To muszą być jednak reakcje emocjonalne. Nie będą one bowiem chłodne intelektualnie, gdyż jest na to za wcześnie." - powiedział rabin .

Rabi czyli "mistrz" uważa dominację emocji za stan normalny . Nie zauważył , że jego zadaniem jest stanąć po stronie intelektu , żeby nie czekać "kilka pokoleń" ( 73 lata , to już czwarte pokolenie ) . Biedny naród , którego elity wyrażają zgodę na olbrzymie emocje , rezygnując z intelektu . Właśnie Naftali Bennett zrobił to wczoraj , oskarżył naród polski o zbrodnie .

Kiedy chcesz kogoś cierpiącego przytulić , a on gryzie ciebie i kopie , to odsuniesz się od niego , to jest prawo życia . Inaczej byłbyś samobójcą .
powrót