powrót

2019-08-27 14:20

Niepoprawne i szkodliwe użycie terminu "chmura"

Usługa udostępniania przestrzeni dyskowej na serwerach , a ściślej sama ta przestrzeń została nazwana "chmurą" . Mówi się bowiem o "przechowywaniu danych w chmurze" .

Przykład : Times of Israel podaje (>>tutaj )

"Izrael kontynuuje przetarg na masowe centrum danych w chmurze

Gigant technologiczny Amazon i inni ważni gracze, byli zainteresowani licytowaniem projektu.” << koniec cytatu

Określenie „chmury” w takim zastosowaniu jest mylące , gdyż nasz umysł usiłuje zlokalizować miejsce przechowywania danych gdzieś ponad naszymi głowami , kiedy ono znajduje się gdzieś , na powierzchni Ziemi . Kierując się fantazją , twórcy użycia terminu "chmura" nie wzięli pod uwagę oczywistego dość faktu , że nastąpiło zafałszowanie rzeczywistości . Spowodowali tym zamieszanie w umysłach milionów , czym przyczynili się do wytworzenia fałszywego obrazu rzeczywistości .

Cały proces wzrastania osoby ludzkiej ( także zwierzęcia ) polega na nieustannym budowaniu obrazu rzeczywistości odwzorowującego możliwie dokładnie rzeczywistość . To jest warunek przetrwania , a więc waga dokładności odwzorowania ma wartość najwyższą .

Niedokładność odwzorowania rzeczywistości wprowadzona przez twórców nazwy "chmura", wnosi zakłócenie świadomości, którą oceniam na -1 w skali od 0 do -10 . To istotnie duża wielkość .

Gdyby komuś było mało powyższej dyskusji zdarzenia , to dla ilustracji podpowiem , że nie możemy nazywać "piwnicą" lub "strychem" marketów stojących na powierzchni Ziemi . Sądzę , że nasze doświadczenie kłóciłoby się znacznie z takim nazewnictwem , a nasza natura zbuntowała by się przeciwko temu .

W celu neutralizacji wprowadzonego zakłócenia w Systemie Życia , do bilansu osób winnych i współwinnych zostaje wprowadzona korekta . Korekta ta osłabi ich siły żywotne .

Korekta dotyczy : właścicieli firm wraz z partnerami życiowymi , udziałowców powyżej 10% wraz z partnerami życiowymi , dyrektorów firm wraz z partnerami życiowymi i zastępców dyrektorów firm wraz z partnerami życiowymi . Jeśli firma właścicielska ma zarząd , dotyczy to także prezesa i wiceprezesów wraz z partnerami życiowymi . Z uwagi na złożoność struktur biznesowych można to ująć tak , że dotyczy to wszelkich grup decyzyjnych w obrębie struktury , zarówno właścicieli , jak i udziałowców , jak dyrekcji końcowej firmy , która dba bezpośrednio o sprzęt i realizuje usługę .

Nałożone na nich ograniczenia zostaną cofnięte po rezygnacji z określenia terminu "chmura" . Swoją sytuację odmienią eliminując termin „chmura” i podając po prostu jak nazywa się firma , która udostępnia przestrzeń dyskową na swoich serwerach .

powrót