powrót
10-08-2011 11:25

Zmian ciąg dalszy . Do mieszkańców Wielkiej Brytanii .

To , co dzieje się obecnie w Wielkiej Brytanii , czyli rozruchy , to jest skutek rozkładu państwa . Zauważają to brytyjscy komentatorzy (!) . Na czym ten rozkład polega ?

Pisałem w wielu miejscach o negatywnym charakterze Nowego Testamentu oraz o instytucjach , które także są negatywne , bo swoje działanie oparły o jego treść , są nimi kościoły chrześcijańskie . Obecność kościołów chrześcijańskich w osobach ich kapłanów powoduje ogólne obniżenie energetyczne całej Ziemi . Żeby do tego nie dopuścić , obniżyłem status kapłanów do poziomu , nazwę to osób niepożądanych . Jedną z tych osób jest królowa brytyjska Elżbieta II , która jest głową kościoła anglikańskiego ( chrześcijańskiego ) . Jednocześnie jest ona głową Państwa Wielkiej Brytanii oraz podlega jej wiele innych krajów np. Kanada i Australia . Widać jak wielkie jest jej oddziaływanie na ogromnych obszarach . Obniżenie jej statusu stało się konieczne i oznacza rzeczywiste wyłączenie jej z systemu oddziaływań międzyludzkich . Innymi słowami rzecz ujmując jest teraz ona nieobecna , jakby jej nie było . Patrząc na to od strony Państwa w Wielkiej Brytanii mamy tam bezkrólewie .

Pomimo tego , że wydaje się ona stać z boku wydarzeń państwowych , to jednak jej umiejscowienie formalne jest takie , że stoi na szczycie struktury państwowej . Obniżając jej status oraz status mieszkańców całego kraju Wielkiej Brytanii ( ponieważ pod jej przywództwem zaburzają oni wszyscy (!) energetykę Ziemi ) doprowadziłem do silnego osłabienia tej struktury państwowej . Jest to skutek uboczny moich usiłowań utrzymania całości Ziemi w stanie harmonii . W Wielkiej Brytanii górę zaczęły brać więc elementy destrukcyjne . Żeby proces dalszego rozpadu powstrzymać należy usunąć królową ze struktury państwowej oraz należy pozbawić tytułów , przez nią nadanych , osoby zajmujące się polityką i pełniące funkcje w administracji państwowej . Postulowałem to dawno . Po zmianie struktury Państwa Wielka Brytania na państwo demokratyczne i po pozbawieniu królowej władzy , cofnę jej Obywatelom status osób niepożądanych .

Pisałem już także o tym , żeby osoby posiadające tytuły nadane przez królów chrześcijańskich zrzekły się ich dobrowolnie , chociażby dla swojego dobra , żeby nie być wyłączonymi .

Moje uwagi były dotąd ignorowane . Teraz widzimy naocznie , że należy wziąć je poważnie pod uwagę . Moja osoba i moje działania są nietypowe . Najwyraźniej potrzeba mocnych doświadczeń , żeby potraktować mnie poważnie .

Człowiek nie jest istotą autonomiczną , chciaż taką się sam sobie wydaje. Może tyle , ile mu pozwolą "w górze" , ponad nami . Moje oceny i kwalifikacje są uzgodnione w górze i stamtąd działają , regulując byt ludzi na Ziemi . Wszyscy temu podlegają , nawet królowa brytyjska . Moje działanie ma przywrócić harmonię na Ziemi , tylko temu służy . Proszę to uwzględnić . Dopiero ta perspektywa pozwala spojrzeć na mnie inaczej i pozwala dostrzec sens w tym co robię i mówię . W kwestii organizacji państwowej sens ten jest taki , że musimy odejść od autorytaryzmu we wszelkich postaciach . Naszym przeznaczeniem jest demokracja .

Nadmienię w tym miejscu , że skazane są na niepowodzenie próby fałszowania demokracji z zachowaniem tylko jej zewnętrznych form , jak dzieje się to obecnie chociażby w Polsce , czy w ogóle w Europie . Ci , którzy tak postępują , utracą swoje wpływy . To się już dzieje.powrót