powrót


21-10-2011 12:00

Niezależna uzależniona

Na portalu Niezależna.pl , pod tekstem "Profanacja figury Matki Bożej" ( >> tutaj ) rozpoczęła się dyskusja , do której zamierzałem się włączyć . Niestety moderatorzy nie dopuścili tekstu mojej wypowiedzi. Oto moja wypowiedź poniżej ( zacząłem swój wpis od cytatów z biblijnego tekstu uznanego w Polsce przez Kościół Katolicki , żeby nie było , że podsuwam jakieś kontrowersyjne wydanie ) :

Tytuł :

Podobizna rzeźbiona kobiety lub mężczyzny

Biblia Tysiąclecia

Wj 20:4 ( drugi punkt Dekalogu ) inaczej Druga Księga Mojżesza

(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Pwt 5: 8 Księga Powtórzonego Prawa inaczej Piąta Księga Mojżesza

(8) Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.

Pwt 4:16

(16) abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, (17) podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, (18) podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią.

Ludzie . Czytajcie uważnie Biblię i nie dawajcie się zwieść . Zniszczenie pomnika w akcie profanacji jest obraźliwe dla uczuć ludzkich , to prawda . Jednak zniszczenie pomnika jest słuszne (!) w świetle tekstu Biblii , jest to jeden z punktów Dekalogu .

"Niegodziwością " (!) jest już samo uczynienie pomnika . Uważamy powszechnie Dekalog za podstawę cywilizacji europejskiej , a jakoś umknął nam raptem jeden z jego punktów . Czyżby ważne były tylko niektóre ? czy jednak wszystkie !

Jest to jeden z nieustannych punktów spornych . Protestanci usunęli dlatego ze swoich kosciołów figury . Reformacja zaczęła się w XVI stuleciu . Chyba coś mocno przespaliśmy - 500 lat snu kamiennego .

przydatny link do tekstów Biblii http://biblia.apologetyka.com/readTeksty biblijne pochodzą ze wskazanej strony internetowej , bardzo bogatej w różne wydania , w tym obcojęzyczne .

Przyznałem w swojej wypowiedzi , że naganna jest profanacja , czyli niszczenie dla niszczenia lub niszczenie przeciwko wyznawcom , bo godzi to w ich uczucia .

Nie jest profanacją za to zniszczenie przedmiotu jakiegokolwiek , niezależnie jak wielbionego , jeśli wyznawcy dochodzą do wniosku , że błędem było wielbić taki przedmiot . Taka ocena dokonuje się w obszarze rozumu osób zainteresowanych . Do tego służy dyskusja .

Moja wypowiedź jest głosem odmiennym od reszty głosów i od opinii większości , i tylko dlatego nie została dopuszczona . Naruszone zostało więc moje naturalne prawo do wypowiedzi . Dodam , do rozumnej , racjonalnej wypowiedzi opartej o argumenty . Do wypowiedzi służącej społeczeństwu , bo wskazującej jego poważne błędy .

Jesteśmy jako Naród niedouczeni . Schlebianie gustom publiczności jest ogromnym błędem , nakładającym się na błąd niedouczenia i taki błąd czyni Niezależna , dowodząc tym właśnie uzależnienia od opinii sporej grupy Polaków .

Mamy taki świetny tekst Ksiąg Starego Testamentu , pełen niezwykle cennych obserwacji i wniosków , dotyczących wpływu Stwórcy na los człowieka . Księgi te znalazły powszechne uznanie , wszędzie , tylko zdaje się nie u nas .

Nic tylko je studiować i porównywać zdobytą wiedzę z tym , co widzimy dookoła siebie . Zauważymy nonsensy , zrodzą się pytania i chęć do działania . Obyśmy potrafili być w swoim postępowaniu konsekwentni ale najpierw zechcijmy dowiedzieć się , poznać .

Jeśli cierpimy jako Naród , przez lata, udręczenie od potężnych sąsiadów , to między innymi z tej przyczyny , że czynimy to , co Stwórcy jest niemiłe , co go drażni . Żydzi byli w podobnej sytuacji geopolitycznej , borykali się z problemem potężnych i agresywnych sąsiadów i rozwiązali go już wówczas , ponad 2000 lat temu . Znaleźli przyczyny w swoim działaniu , które zakwalifikowali jednoznacznie jako "niemiłe Stwórcy " . Każda próba odnowy ich państwa po kolejnej klęsce , nieodmiennie zaczynała się od ( między innymi ) niszczenia figur uczynionych przez lud.

My , teraz , tęskniąc za wolną Polską , szukając przyczyn na zewnątrz , wyważamy dawno otwarte drzwi . Wsłuchajmy się w głos dawnych ksiąg , a i to stanie się dla nas jasne i oczywiste . Ta wiedza leży przed nami już kilkaset lat , do wzięcia .powrót