powrót
2-09-2011 14:20

Zmian ciąg dalszy

Dokonałem kolejnych zmian w strukturze całych narodów . Oczywiście są to zmiany systemowe wprowadzone ''w górze'' , ponad nami . Dotyczą one dlaszego osłabienia związków pomiędzy obywatelami wewnątrz państw Rosji , USA , Niemiec i Wielkiej Brytanii .

Zmiany w Wielkiej Brytanii okazały się niezbędne z uwagi na to , że głową państwa pozostaje tam w dalszym ciągu głowa chrześcijańskiego kościoła . Religie chrześcijańskie oparte na Nowym Testamencie zniewalają osobę człowieka i odbierają jej żywotność .

Poziom obniżenia więzi międzyludzkich jest obecnie taki , żeby Rosja nie była zdolna do ekspansji terytorialnej ani gospodarczej . Niestety dla nich oznacza to niezdolność do dalszego trwania ich organizacji państwowej . Rozkład będzie następował nieśpiesznie ale systematycznie i skutecznie .

W pozostałych trzech organizacjach państwowych na razie została zachowana zdolność do przetrwania , jednak objawi się znaczne ograniczenie ich żywotności .

-----

Wyjątkowość obecnej sytuacji , w której okazuję się czynnkiem sprawczym jest taka , że proces rozkładu tego , co złe , zostaje uwidoczniony i poddany wszystkim zainteresowanym pod rozwagę . Potrafimy wiązać fakty i wyciągać wnioski . Kontynuowanie złych praktyk nikomu się nie opłaci .

Ponadto zauważcie , proszę , że Ziemia stoi na krawędzi i złożyły się na to wszystkie opisywane przeze mnie dotąd czynniki ( porównaj artykuły z tego roku ) , łącznie z agresją Rosji i USA . Po odejściu od tych nagannych praktyk będę mógł powstrzymać i cofnąć procesy degradujące te narody ale nie wcześniej . Jest to więc kolejny sygnał ostrzegawczy

Egoizm i arogancja są ogromne , patrzycie tylko na koniec waszego nosa , nie dalej . O całości myślą tylko nieliczni , a ich głos nie waży na decyzjach . Doszliśmy do punktu , w którym musimy zrozumieć , że wzajemna konkurencja i agresja przestały być możliwe , że należy zaprzestać wajemnego oszukiwania się i należy zacząć współdziałać . Nie ma na Ziemi miejsca dla takiej koncepcji państwowej jak rosyjska ''wszechrosja'' . Nie ma również miejsca dla USA , podporządkowującego sobie i swojemu dobrobytowi wszystkich dookoła . Korzystając z okazji powiem , że nia ma także miejsca dla koncepcji rządu światowego , czy rządu europejskiego . Każda formacja państwowa będzie istnieć swoim odrębnym życiem .

Niech każde państwo zajmie się sobą , a uwagę należy skupić na rozwoju osobowym obywateli swojego kraju . W tym należy upatrywać sensu .

W ostateczności arogancja i tak będzie ukrócona , żeby całość przetrwała .

powrót