powrót
24-08-2011 12:00

Kolejna korekta

Kwalifikacja negująca USA ( porównaj >>tutaj ) uległa dalszemu pogłębieniu . Sygnałem upadku jest niezwyczajne od ponad 110 lat trzęsienie ziemi sprzed kilku godzin . Gdybyście umieli rozumować ( dostrzegać związki ) , pojmowalibyście świat całościowo i zrozumielibyście to zdarzenie jako ostrzeżenie i jako znak – to jest znak upadku . Nasza współczesna wyobraźnia takiego rozumowania do siebie nie dopuszcza i Amerykanie nie zrozumieją raczej potrząśnięcia , jakiego właśnie doświadczyli , które powinno ich skłonić do zastanowienia nad sobą i swoim postępowaniem .

Prasa doniosła ( >>tutaj ) , że nad Waszyngtonem , gdzie ewakuowano Biały Dom , Kapitol oraz Pentagon , pojawiło się kilkadziesiąt śmigłowców , które po jakimś czasie odleciały . Przypomina to reakcję małego Jasia ( Johna) , który na widok błyskawic i na głos grzmotów , wyciągnął z kieszeni pukawkę , by za chwilę schować ją do kieszeni . Minął czas Ameryki w tym kształcie , w jakim ją znaliśmy dotąd .

Podobnie uległy dalszemu pogłębieniu negujące kwalifikacje : nadmiernego bogactwa , nadmiernie wielkiego posiadania ziemskiego , nadmiernie wielkich przedsiębiorstw i ich właścicieli oraz nadmiernego zysku od wszelkiej działalności . Kwalifikacje te w swoich skrajnych przypadkach osiągnęły stopień wykluczenia z życia społecznego .

Ostrzegam , w przypadku nadmiernego zysku jest to wielkość 200% (*), co jest dzisiaj częstym zjawiskiem ( miałem do czynienia z większymi krotnościami - o zysku pisałem w tym roku ) . Przypominam , że zyskiem godziwym jest 10% wytworzonej wartości w przypadku masowej produkcji lub usługi .

Wszystkie zmiany łącznie zbliżają nas do normalności .(*) nie oznacza to , że można dozwalać sobie na jakiekolwiek przekroczenia zysku godziwego . To jest niemoralne i także pociąga za sobą nie błache konsekwencje

powrót