powrót

2017-08-01 8:55

Zbyt bogaci

Kilka razy w przeszłości sygnalizowałem , że majątek pojedynczej osoby nie może przekraczać 220mln zł + 20 tys.zł ( w innych walutach po dzisiejszym kursie ) , bo zachwiewa to równowagą Systemu Życia (SŻ) .

Dzisiaj pozbawiam wpływu na bieg zdarzeń osoby o majątku większym od 220mln zł + 20 tys.zł . Jeżeli rozdadzą majątek , ale bez prawa współwłasności ( z wykluczeniem jakiejkolwiek umowy , także ustnej , także sugestii zwrotu lub współudziału , lub dostępu przez zastraszenie , lub przez związek rodzinny , lub związek zależności . Czyli pozbycie się majątku musi być w pełni skuteczne i nieodwracalne . ) , to moja kwalifikacja nie będzie już ich dotyczyła .powrót