powrót

2017-03-10 14:20


Chciałaby dusza do raju , ale jej grzechy nie dają

Cytując to znane powiedzenie już na samym wstępie , chcę od razu sprowadzić do właściwego punktu dyskusję nad protestem naszego Rządu wobec ponownego wyboru Tuska na przewodniczącego RE.

Nie będę wypowiadał się na temat głosów słyszalnych z różnych stron po wyborze Tuska . Możemy je wszystkie umieścić w przedziale pomiędzy konformizmem tzw ."pragmatyków" , a idealizmem wyznawców trzymania się zasad , które dla konformistów są niczym . Zasady, jak to zasady, są pojęciowo nie do zanegowania , bo z samej swojej definicji są podstawą wszystkiego , co tworzymy , więc kto je ignoruje , ten niszczy wszystko , co z tych zasad wyrasta . Konformiści europejscy negując zasadę jedności unijnej ( jak w nazwie – unia, jedność ) niszczą zamiast budować , bo prowadzą do rozkładu Unii Europejskiej - o UE prowadzimy tu dyskusję . Eliminując Polskę z wpływu na wybór Przewodniczącego RE , zanegowali nie tylko sam szczyt , ale samą Unię ( nie wiem czy ktoś się zorientował ? Bo są zachwyceni sami sobą ) .

W tej sytuacji nie ma wygranych , są tylko przegrani . Unia przestaje być unią , a PiS niczego nie zyskuje , tylko traci . Unia zamiast przekształcać się w organizację demokratyczną , pogrąża się w niedemokratycznym chaosie . To nie tylko my nie możemy osiągnąć podmiotowości , to pozostałe narody Unii także (!) .

A o jakich grzechach przychodzi nam mówić ? i kto chce do raju ? Do raju chce PiS . Marzy mu się podmiotowość Polski , czyli równoprawne traktowanie w ramach organizacji zwanej Unią , w której w rzeczywistości brak jest równego traktowania . Jednak PiS grzeszy i jej marzenia o podmiotowości są niszczone .

W tradycji polskiej zwykło mawiać się : "za jakie grzechy mnie to spotyka" ? No więc zapytajmy o nie .

Grzechy

Nie jest żadną tajemnicą , że , jak to ktoś trafnie wyraził , na świat fizyczny nałożona jest siatka moralna . Mamy żydowską Biblię ( bez części zwanej Nowym Testamentem , bo ta nie może być nazwana żydowską ) , która tę siatkę omawia . Kto tę sieć stworzył ? Stwórca tego świata - to także wyczytamy w Biblii .

Czego dalej dowiemy się już w szczegółach ?

" Wj 20:3 Nie będziesz miał innych Bogów przede mną .

Wj 20:5 Nie będziesz się im kłaniał , nie będziesz im służył , gdyż Ja Pan , Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia , którzy mnie nienawidzą ." Biblia Warszawska 1975

Trzeba zauważyć , że słowo „nienawidzą” trzeba tu rozumieć jako „nie patrzeć na” , inaczej odwracać swój wzrok i przenosić go na inny obiekt . Od zapomnianego słowa „nawidzieć” czyli patrzeć na ( patrz Słownik Bruecknera ) . Dzisiejsze znaczenie słowa nienawiść zaciera sens drugiego wersetu .

I tu doszliśmy do sedna .

Formacja PiS ma za Boga Chrystusa - także matkę Chrystusa , a nawet całych zastęp tzw.”świętych”, którzy rzekomo wiele mogą , więc są rzekomymi „Panami” tego świata , ale przecież żaden z nich nie jest Stwórcą , są to więc bożki postawione przed Stwórcą .

Chrystus to postać literacka ( porównaj moje opracowania dowodzące tego faktu >>tutaj ) . Trzeba podkreślić słowo "faktu" , bo wszyscy poszukujący dowodu na istnienie Chrystusa nadziewają się na brak dowodów , i pozostają z niczym , poza samym tekstem NT . Chrystus jest wymysłem , postacią literacką . W szczegółach pokazuję to we wspomnianych opracowaniach . Nie miejsce , żeby wchodzić tutaj w szczegóły . Kto chce , może się wszystkiego doczytać , żeby tylko zechciał .

No i mamy rozwiązanie problemu . Nie możemy dostać podmiotowości (raj) , i to jest kara . Co zrobić ? - Odejść od fałszywego boga i powrócić do Boga-Stwórcy , bo tylko on jest rzeczywisty . Tu właściwie dyskusja kończy się . Rozwiązanie leży przed nami .

Pani Beata , tak dzielnie walcząca o nasze prawa otrzymała ode mnie kopię jednego z moich opracowań , jakoś rok temu . Nie wiem czy do niej dotarło , bo brak odpowiedzi . Teraz spotyka się z szyderstwami , jak np. : "Mówimy , że nie oddamy guzika, a zabierają nam całe gacie " ( Raf. Ziemkiewicz), a chciałem ją przed tym uchronić . Wówczas nie wiedziałem , że jej syn jest księdzem , ale nawet wiedząc o tym i tak bym próbował , bo głowa Państwa bezwzględnie musi unikać błędów , szczególnie takich .

Mam pretensje

Mam pretensje do polskich Żydów , głównie do polskich Rabinów . Żydzi to rozwiązanie znają od dawna . Niewątpliwie od dawna , bo od chwili , kiedy NT powstał , a wyrazem tego był fakt , że go nie uznali . Przez wieki wielokrotnie , można powiedzieć bez końca , Żydzi potwierdzali swoje stanowisko , kiedy zmuszano ich do zmiany przekonań i ten fakt jest powszechnie znany . Jednak , uważam , nadszedł czas , kiedy to stanowisko powinno być skonfrontowane z powszechną niewiedzą w sposób zdecydowany , wyraźny i głośny , jako opinia wystawiona światu . Wydaje się , że po ostatniej , potwornej wojnie , Żydzi pochowali głowy i zajęli się głównie sobą . Reakcja nawet usprawiedliwiona , ale sprzeczna z rolą narodu wybranego ( funkcji narodu wybranego nie dyskutuję , ona jest faktem ) .

Obecne zamieszanie wokół Polski , wynikające z fałszywej religii trwa od wielu lat . To zamieszanie przenosi się na cały kontynent , a nawet dużo dalej . Koszty społeczne są ogromne , bo prawdziwie demokratyczna Unia Europejska nie może zaistnieć , a nie może , bo jej mieszkańcy , w ogromnym procencie , mają pomiędzy Stwórcą a sobą postawionego bożka Chrystusa i nie dotyczy to tylko Polski , ale całej Europy . Problem wydawał się nierozwiązywalny , dopóki pozostawała nierozwiązana mistyfikacja Nowego Testamentu .

Trzy lata temu dostarczyłem pełnego rozwiązania ( a 15 lat temu zapoczątkowałem je ) ,w postaci moich opracowań o NT ( >>tutaj ) i powiadomiłem o tym rabinów ( napisałem także o tym do Izraela ) . Dążyłem do wywołania dyskusji , czym zamierzałem doprowadzić do stopniowego odejścia Polaków od fałszywej religii ( Polaków i nie tylko , bo dotyczy to w ogóle chrześcijan ) . Niestety te moje próby nie powiodły się , jak dotąd .

Oprócz Rabinów próbowałem zainteresować tematem PAN . Pisałem do dwóch kolejnych prezesów PAN-u ( także do v-ce ) . Nic . Jakby nikt nie był zainteresowany pobudzeniem narodu polskiego do myślenia ( dokonałem wielu podobnych prób , także na Uniwersytetach , które od zawsze były miejscem dyskusji nowych idei ) . A przecież jesteśmy gatunkiem Homo Sapiens – Człowiek Rozumny , czyżbyśmy w to zwątpili ? A może stchórzyliśmy ? Przed kim ? Przed czym ? Może hołubimy nadto swoje kariery , zapominając , że „zadaniem i obowiązkiem pracownika nauki jest dążenie do prawdy i dzielenie się z nią z innymi”( *1) ? Rabini dysponujący wiedzą o naszym świecie są właśnie jak pracownicy nauki .

Jeśli nie podejrzewać tych osób o złą wolę , to z pewnością mamy tu do czynienia z kapitulacją .

Wymyślono tolerancję religijną , która wprawdzie chroni przed wzajemną agresją( co oczywiście jest dobre na krótki dystans ) , jednak w dłuższej perspektywie mści się , bo nie odchodzimy od błędu fałszywej religii , co w konsekwencji nie pozwala nam wszystkim wejść do wspomnianego wyżej "raju".

I , póki co , nie mamy szans , żeby do niego wejść .

Zakończenie

Jak już napisałem . Wyjaśnienie mistyfikacji NT istnieje , tylko po nie sięgnąć i rozpocząć dyskusję . Nie można mieć pretensji do przeciętnego Polaka , Niemca, Francuza, Włocha , Anglika , Rosjanina itd. , że daje się wodzić za nos kapłanom chrześcijańskim , w tym katolickim . Jednak można mieć pretensje do ludzi wykształconych , uczęszczających na wykłady z logiki ( np. prawnicy, matematycy, ale i kulturoznawcy , filozofowie itd ) , dla których moje opracowania są w pełni czytelne , a przynajmniej takimi być powinny . Takich są dzisiaj miliony (!). Żyjemy w czasach powszechnej edukacji , jest do kogo odwoływać się . Ja robię to od piętnastu lat , ale mój jeden głos absolutnie nie wystarcza .

1*/ Dobre Obyczaje w Nauce . Zbiór zasad i wytycznych . Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN W-wa 1994 ( pkt 2.7 str.11 )
powrót