powrót

2017-06-30 11:05

Pokój – komunikat

Zakończył się 20-letni proces , w którym Ziemia została oczyszczona z pozostałości po starożytnych kulturach , zlikwidowane zostało podziemne państwo demoniczne , wprowadzone zostało PRAWO ( >>tutaj ) , któremu teraz podlegają wszyscy , ujawnione zostały przeze mnie tajemnice Nowego Testamentu ( >>tutaj ), które więziły nasze umysły oraz całkowicie utracił wpływy kościół katolicki (KK), którego kapłanów odsunąłem na bezpieczny dla wszystkich dystans ( likwidacja KK to tylko kwestia czasu ) . Nasz świat uległ gruntownemu przeobrażeniu , zapanował pokój - odczuwamy to wszyscy wewnętrznie od kilku dni .

PRAWO zostało sformułowane tak , że obejmuje każde zachowanie ( postępek ) człowieka . Odtąd nic , co dotąd pozostawało ukryte , nie pozostanie bez kwalifikacji oraz towarzyszącej temu kary , w postaci umniejszenia bytu i oddalenia od drugich na bezpieczny dla nich psychiczny dystans . Dzięki temu jednostki psychopatyczne , niewrażliwe na potrzeby drugich , zostają odsunięte na margines i pojawia się otwarta droga dla osób wrażliwych na potrzeby drugich , które to osoby wypłyną na plan pierwszy .

Powszechna świadomość PRAWA wyostrzy wrażliwość nowego człowieka na potrzeby drugich i to ostatecznie przeobrazi ludzkość .

Witam w nowym , lepszym świecie .
powrót