powrót
2016-08-01 12:20

Konsekwencje - uzupełnienie 2016-08-02 15:55

Są konsekwencje utrącenia kapłanów Kościoła Katolickiego .

Żeby je krótko wyjaśnić zauważę , że obecny stan naszej świadomości oraz naszej obyczajowości ukształtował się na przestrzeni wieków pod wpływem obecności "czarnych" ( chrześcijaństwo , głównie KK ) .

Agresja , zachłanność , brak empatii , wyzysk , arystokratyczna aberracja itd . Pod wpływem ich obecności ulegliśmy zniekształceniu . Nasze systemy polityczne również są chore . Piramidalne struktury w administracjach i w przedsiębiorstwach , zbytnia dominacja tzw."władzy" nad Obywatelem , powszechne manipulacje mediów , nadmierne bogactwo poszczególnych jednostek . To wszystko odbiera przeciętnemu człowiekowi poczucie podmiotowości i poczucie sensu istnienia . I tak doszliśmy do tego , co jest absolutnie niedopuszczalne , bo w tak wykoślawionej rzeczywistości człowiek ginie zamiast się rozwijać .

Poniżej wymieniam kolejne, najważniejsze i niezbędne ograniczenia ( tematów nie rozwijam , już były omówione wiele razy ) :

1/ Bardzo ważnym czynnikiem niszczącym są tajne stowarzyszenia . Mam tu na myśli głównie masonów i Bilderberg ( pisałem , wiele razy , z uzasadnieniem ) , ale dotyczy to wszelkich grup utajniających swoje działania ( grupa to co najmniej 3 osoby ) .

( Można utajniać swoje zamierzenia , które po pierwsze nie godzą w prawa drugich – patrz PRAWO , oraz jeśli służy to obronie własnych interesów , które w przeciwnym razie mogłyby zostać naruszone . Dobrym przykładem jest ochrona planów wynalazczych .)

Należy z organizacji takich wystąpić i uwolnić się od zobowiązań . Wszelkie złożone obietnice nie są wiążące , nawet jeśli zostały złożone na piśmie i przy świadkach . Kto będzie się wystąpieniu sprzeciwiał ( nawet tylko w myślach ) podlega dodatkowym ograniczeniom wpływu .

2/ Nie może jeden człowiek posiadać więcej jak 220mln zł polskich ( pisałem , wiele razy , z uzasadnieniem; przeliczcie to sobie na inne waluty ) . Nadmiar bogactwa należy przekazać Państwu .

3/ Nie może człowiek uważać , że jest "lepiej urodzony" , to właśnie ta arystokratyczna aberracja . Należy wyrzec się tytułów i związanych z nimi uprawnień ( król, książę, lord, hrabia, sir itp. ) , to bardzo proste i niekosztowne .

4/ Nie może człowiek propagować treści naruszających PRAWO . Takimi są treści Nowego Testamentu . Dotyczy kapłanów chrześcijańskich wszystkich wyznań .


Osłabiam uczestnictwo w Systemie Życia wszystkich , którzy naruszają powyższe ograniczenia . Masonom stopni 1 i 2 odraczam kwalifikację na 60 dni . Potem potraktuję ich jak resztę . Bogatym zwiększam wstępnie granicę do 500mln zł polskich na okres 60 dni , potem granica 220mln zł polskich będzie ściśle przestrzegana .

Inne , mniej pilne sprawy będziemy ustalać w przyszłości , na bieżąco .

<<koniec uzupełnienia 2016-08-02


Przyjechał, pojechał

Zdezorientowanej Publiczności wyjaśniam . Człowiek zwany „Franciszkiem” nie przyjechał kochać kogokolwiek . Wyjaśniłem już (>>tutaj) , czym zajmował się on i jego kumple , jednak użyłem wówczas ( 14 lat temu ) określeń łagodnych w formie ( chociaż bardzo konkretnych w treści ) i stąd zapewne wielu tego nie pojęło do dzisiaj , niestety .

Ujmę to więc teraz dosadniej , gdyż podstawą bytu jest świadomość , kto jest naszym przyjacielem , a kto wrogiem . Impreza ŚMD ( Światowe Dni Młodzieży ) służyła wampirycznym celom - jak wszystkie dotąd poprzednie , i jak wszystkie dotąd podobne ekscesy , zwane "mszami" , przez 2000 lat . Człowiek z Rzymu przyjechał preparować mózgi i byty ludzkie , li tylko w celu wydobycia z nich energii i nasycenia się nią wraz z kumplami . Do tego najlepiej nadają się byty ludzkie młode , bo są naiwne – im młodzsze , tym lepiej, nawet małe dzieci . Obrzydliwość takich praktyk jest oczywista .

No więc oto mamy koniec tego procederu . Człowiek z Rzymu wrócił z niczym , i to ja jemu to uniemożliwiłem ( co mi tu będzie szkodził naszej młodzieży ! ) . Jeden z "czarnych" bredził coś o "trzecim tysiącleciu" . Nie będzie "trzeciego tysiąclecia" , ani czwartego , ani piątego , ani więcej żadnego . Parę milionów tych podstępnych istnień wpada teraz w rozpacz ( niech sobie zmienią zajęcie , chociaż po prawdzie , to oni , poza psuciem niczego innego nie potrafią - no i kto ich teraz w ogóle zechce ? ) , za to parę miliardów zostaje w ten sposób uwolnionych od wzajemnej agresji i od stałego napięcia . Czarni byli głównym czynnikiem psującym , wręcz degenerującycm System Życia (SŻ) . Koniec . Weszliśmy w etap uspokojenia , na kolejne tysiąclecia .

Jak dla mnie , weszliśmy w normalność , chociaż dla wielu , zakochanych w dotychczasowej ułudzie będzie to wstrząs ich świadomości , ale dodajmy od razu , będzie to przemiana pozytywna .

Koniec jest widowiskowy , ale proces usuwania trwał od ponad 20 lat , a to dlatego , że najdrobniejsza korekta w SŻ pociąga za sobą zmiany w miliardach relacji międzyludzkich i jednorazowy duży skok spowodowałby niedopuszczalny szok . Stąd dopuszczalne były tylko powolne , systematyczne zmiany , o co zadbano oczywiście "w górze" , ponad nami , gdzie mieszka Mądrość , która stworzyła nasz ludzki świat .

Zmiana stylu

Warto i trzeba zauważyć , że następuje zmiana stylu . Odchodzimy od „rządzenia” polegającego na zdobywaniu przewagi nad drugimi poprzez „sposób” , „chwyt” ( jakikolwiek chwyt ) . Przechodzimy do przywództwa ( i to takiego , które można stracić poprzez ustępstwo na rzecz rozwiązań lepszych ) wynikającego w sposób naturalny z wyższego poziomu intelektualnego i moralnego . To wynika wprost z przepisów PRAWA , które wyklucza wszelkie chwyty . Proszę czytać .

powrót