powrót

2017-04-1 23:45

Wielka kumulacja władzy

Zbyt wielkie są nasze organizacje , takie jak przedsiębiorstwa produkcyjne , usługowe i dystrybucyjne i ich połączenia - korporacje , także organizacje wojskowe . Ma miejsce nadmierna kumulacja władzy . To wpływa negatywnie na stabilność Systemu Życia (SŻ) . Dość powiedzieć , że jeden z prezydentów dużego państwa ( przemilczę którego , bo było to działanie nieświadome ) był sprawcą cyklonu Debee , który uderzył w wybrzeże Australii pod koniec marca tego roku . Ściśle rzecz ujmując , spowodował to używając swojej mocy psychicznej , wzmocnionej milionami wyborców , którą skierował w kierunku Australii . Zablokowałem ten negatywny wpływ w chwili , kiedy oko cyklonu znajdowało się na linii brzegowej lądu i wówczas moc cyklonu zgasła .

Wobec tego , że moce psychiczne takich osób są nadmiernie wzmocnione milionami wyborców, pracowników , klientów , żołnierzy i wprowadza to napięcie do SŻ , więc gaszę ich wpływ na SŻ .

Są to :

1/ prezesi i v-ce prezesi oraz naczelni dyrektorzy i ich v-ce , to kiedy brak prezesów - korporacji, banków , spółek , holdingów ( wszelkich zrzeszeń ) , dyrektorzy firm , którym podlega więcej niż 2200+10 osób , lub które obsługują rocznie więcej niż 100tys+80 klientów . Jeśli w zrzeszeniu przedsiębiorstw poszczególne składniki zrzeszenia spełniają ten warunek , to ich osoby naczelne , a także osoby naczelne całego zrzeszenia podlegają ograniczeniu wpływu .

W przypadku klientów mogą to być klienci stali ( dostawcy energii elektrycznej, dostawcy internetu itp) , ale także klienci "chwilowi" , czego przykładem jest linia lotnicza .

2/ armie ( dotyczy wszystkich armii świata )

Każda armia składa się z jednostek , które tworzą związek . Armie także zrzeszają się , przykładem jest NATO . Jeżeli jednostka przekracza 2200+10 osób , to jej dowódca i zastępcy dowódcy podlegają ograniczeniu wpływu . Z oczywistych powodów mniejsze jednostki wchodzą w skład większych , o liczbie większej od 2200+10 i wówczas podlegają temu ograniczeniu wszyscy dowódcy i ich zastępcy , oraz nadrzędni nad nimi dowódcy wraz z zastępcami , aż po sztab generalny i naczelnego dowódcę i jego zastępców , a w przypadku NATO , aż po naczelnego dowódcę Połączonych Sił Zbrojnych NATO i jego zastępców .

Są wprawdzie małe jednostki liczące poniżej 2200 osób , ale wszystkie one wchodzą w związek tworzący dużo liczniejszą armię , więc wszyscy wyżsi dowódcy w hierarchii wojskowej podlegają już ograniczeniu wpływu .

3/ króle , cesarze, szeikowie , książęta , sułtani o liczbie podwładnych >2200 podlegają ograniczeniu wpływu .

Administracje państwowe

W administracjach państwowych ma miejsce podobna kumulacja władzy . Można i należy to zmienić zamieniając zwierzchnictwo jednoosobowe na dwuosobowe , w którym obie osoby będą miały te same uprawnienia . Potrzebne będzie także spłaszczenie struktur do maksimum dwóch tworów np. gmina i miasto , i nic więcej . Ilość osób wchodzących w skład miasta ( może dzielnicy w większych ośrodkach ) nie powinna przekraczać 50tys . Można tworzyć organy o charakterze eksperckim ułatwiające współdziałania tych dwóch podstawowych tworów , ale pozbawione uprawnień decyzyjnych .

Funkcja Prezydenta Państwa jest nie tylko zbyteczna , ale jest szkodliwa . Należy z niej zrezygnować . Podobnie jest z królami, książętami, szeikami, sułtanami .

Skutek

Powyższe ograniczenia wpływu usuwają liczne i wielkie napięcia w SŻ .


Uwaga:

Każda osoba z ograniczonym wpływem odzyska go , po rezygnacji z zajmowanego stanowiska , w ciągu 60 dni .
powrót