powrót26-10-2010 12:30Jak będzie wyglądała nasza przyszłość

Teraz , kiedy wiemy już , jaki jest wpływ nieprzestrzegania PRAWA na życie człowieka , w tym również całych społeczeństw , musimy zadbać o to , by ogół ludzkości poznał PRAWO . Trzeba przetłumaczyć je na wszystkie języki - sam tego na pewno nie zrobię . Dzięki internetowi z rozpowszechnieniem problemu nie będzie .

Znajomość PRAWA pozwoli jednostce ustrzec się utraty sił żywotnych i degradacji w ramach grupy . Nastąpią radykalne zmiany . Wystarczy spojrzeć na treść zapisu PRAWA , żeby zrozumieć , że zniknie to wszystko , co było powszechną bolączką , a więc korupcja , wykorzystywanie słabszych , zaniżanie wynagrodzeń , znęcanie się nad drugim . Zniknie fałsz , obłuda , działania pozorowane . O ile teraz są to zjawiska na masową skalę , to w przyszłości tylko nieliczni będą tak postępować . Zawsze tacy się znajdą ale w opinii ogółu mądrzy to oni nie będą .

Znikną podatki w dotychczasowej formie , która jest niczym innym jak wykorzystywaniem przemożnej siły państwa i jest zabieraniem tym , którzy nie mogą się obronić . Nikt już nie zgodzi się wspierać machiny urzędu podatkowego , bo jest to przestępstwo .

Ponieważ nie wolno nam oszukiwać się wzajemnie , więc znikną napięcia międzynarodowe , a co za tym idzie , zniknie wojna i zniknie wojsko , bo stanie się niepotrzebne .

Ustali się rola porozumienia opartego na wewnętrznej potrzebie ułożenia dobrych relacji . Pojawi się rzeczywista , a nie udawana dbałość o wzajemne zaufanie . Działania pozorne w tym zakresie są ujęte w PRAWIE jako naganne .

A co do otoczenia grup i całych społeczeństw , to wyeliminowane zostaną wszelkie działania o charakterze zdrady grupy , poprzez współdziałanie z inną grupą z zewnątrz . Zniknie więc brzydka postać ''agenta'' .

Wszystko to sprawi , że zniknie wszechobecna teraz nieufność i wyzwolą się nasze naturalne skłonności do współdziałania . Pojawi się radość z przebywania razem i z przeprowadzania wspólnych spraw .

Taka będzie kolej rzeczy przechodzenia do dobrych zasad współżycia .
powrót