powrótIngerencja a Spotkanie - pośpiech i gwałtowność

I tu i tu dostrzegamy istnienie dwóch osób.(o tym kiedy płód staje się osobą Klinika aborcyjna ) (uzupełn).

Po prawej jest matka i jej dziecko, które daje o sobie znać silnymi, nawet bolesnymi ruchami. Rusza się, reaguje na stany emocjonalne matki, między nimi zachodzi wymiana, dziecko jest już osobą. Ich związek pomimo gwałtowności jest stabilny. Po chwilowym wytrąceniu ze stanu równowagi ma on zdolność powrotu i zastygnięcia w spokojnej równowadze.

Po lewej mamy związek o charakterze towarzyskim , a może służbowym, który nie ma tych właściwości, że wytrącony ze stanu równowagi powraca do niej bez ujemnych skutków. Skutki ujemne widzimy w postaci niszczącej formy energii CHI (tej która niszczy życie). W tych sytuacjach, kiedy brak jest ochronnego układu obecnego w relacji matka-dziecko, potrzebne są formy towarzyskie takie jak: pukanie do drzwi czy powitanie ( to tylko przykłady) , niezbędne przed zasadniczym wyłożeniem sprawy. Potrzebne jest także przestrzeganie zasad dobrego współżycia takich jak: powstrzymywanie się od pośpiechu i gwałtowności. Wtedy kontakt osób ma szanse stać się spotkaniem.

Pojęcie dobrego współżycia dotąd kojarzone z łagodnością jedynie i brakiem nerwowości, staje tu przed nami pogłębione, w świetle wiedzy o niszczącej formie energii CHI. Wiedza ta usuwa wszelkie wątpliwości , co do konieczności przestrzegania wspomnianych zasad współżycia. Ta ostatnia uwaga ma ogromną wagę w konfrontacji ze złymi obyczajami powszechnymi w naszym otoczeniu.

Pośpiech i gwałtowność w życiu społecznym są niszczące.


powrót