powrót

Komunikaty

1/ Bezrobocie

2/ Puszcza amazońska

3/ Niemcy i Rosjanie

4/ Religie

5/ Kurdowie i Cyganie

6/ Unia Europejska

7/ Giełda

8/ Pola elektromagnetyczne

9/ Pozbawienie człowieka życia

10/ Małe narody

11/ Własność ziemi

12/ Polityka

Komentarze nowe dodane 29.11.2003


1/ Bezpieczeństwo dostaw gazu 30.03.03

2/ Gloryfikacja dokonań armii niemieckiej 8.06.2003

3/Rząd Millera bez poparcia 9.06.2003

4/ Nie kupuje się głosów 12.06.2003

5 /Aborcja 19.06.2003

6/ Dworzec to nie klub myśliwski 30.10.2003

7/ Gasnąca radość nowe dodane 29.11.2003

powrót