powrót


PRAWO cz.9


dodane 11.12.02 431

dodane 13.12.02 432, 433, 434

dodane 25.12.02 435, 435, 437, 438

dodane 15.02.03 439, 440, 441

dodane 2015.09.15 442, 443, 444, 445dodane 9.12.02


412/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że dla stworzenia swojej przewagi w grupie gotowy jest odstąpić od regul i robi to


413/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że dozuje swoje reakcje z uwagi na reakcje drugiej strony i jednocześnie, w swoim przekonaniu, skrywa tak swoją niekompetencję.


414/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że : 'wdarłem się , jestem, będę się teraz rozpierał' - gość nieproszony ale samozadowolony.


415/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że nie włączając się w życie, idee, emocje, udając jednak takie zaangażowanie , pasożytuje na innych.


416/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że tkwi w każdej sprawie, gdzie tylko może, jest wszechobecny. Choć nie służy żadnej z nich, pilnuje jednak swoich interesów.


417/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że myśli on: 'nie podoba się wam moja propozycja , zyskowna dla mnie, ale choć ze stratą dla siebie, zrobicie to przez sentyment dla tradycji, wspomnień - to wasz przymus'.


418/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że kiedy już zagarnie większość dla siebie, innym pozostawiając ochłapy i nic już nie ma do podzialu więcej, wtedy on jest "swój chłop" i chce się bratać


419/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że ma pretensje do posiadających więcej, że nie dzielą się z nim, choć on sam nie przyczynił się do zwiększenia ich stanu posiadania.


420/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że okazuje ogromny zapał dla sprawy, a jest jej przeciwnikiem, byleby utrzymać się w grupie421/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że uzależnia swoje pozytywne zaangażowanie w sprawie od określonego postępowania innych, z jednoczesnym poczynieniem cichego planu odstąpienia od takiej umowy, uzależniając decyzję od rozwoju sytuacji.

422/ Nie ma wolności czlowiek kwalifikować drugiego jako wroga za sam fakt zmiany przez niego opinii w jakiejś sprawie


423/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że czerpie z aktywności innych, z ich zaangażowania w sprawę ale sam nie rewanżuje się zaangażowaniem w sprawę , zachowując do nich dystans. Kooperuje ostrożnie tylko z większymi od siebie


424/ Nie ma wolności czlowiek wciskać się podstępnie do grupy, by wykorzystać jej potencjał dla osiągnięcia z nią korzyści, nie mając jednocześnie niczego istotnego do zaoferowania w sferze działalności grupy.


425/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że demonstracyjnie zrywa kontakty i powraca, w celu podporządkowania sobie drugiego, z cichym zamiarem trwania w takim stylu postępowania, i z postanowieniem : “nie pozbędziesz się mnie”


426/ Nie ma wolność czlowiek postępować z innymi tak, że wszystkich ludzi bez wyjątku kwalifikuje pogardliwie jako głupszych od siebie

427/ Nie ma wolności czlowiek postępować z drugim jak z przedmiotem, który używa się dowolnie, nie zważając na jego protesty, uwagi, upodobania


428/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że zakreśla wokól siebie krąg niedostępności, kiedy pojawiają się w stosunku do niego wymagania, którym nie zamierza sprostać


429/ Nie ma wolności czlowiek postępować z drugim tak, że dąży do zgaszenia jego zadowolenia absorbując jego uwagę tak dlugo , aż zadowolenie uleci


430/ Nie ma wolności kobieta kwalifikować mężczyzny jako ochrony przed brudnym światem, a kiedy nie pełni on takiej funkcji, wtedy staje się on jej zbędny

dodane 11.12.02431/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dzieli drugich na tych godnych partnerskich stosunków i tych drugich, których postrzega jako ‘szarą masę’ i lekceważy ich


dodane 13.12.02432/ Nie ma wolności czlowiek organizować akcji przenikania w szeregi drugiego narodu, w celu kierowania jego życiem zbiorowym z zamiarem zagarnięcia jego terenu


433/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, ze wydaje polecenia nie ujawniając uzasadnień - “ma być zrobione”


434/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że toczy spory z drugim w sprawie jako oponent, z zamiarem nieustąpienia , w celu zniszczenia jego zapału i pogrążenia go w poczuciu straty


dodane 25.12.2002
435/ Nie ma wolności człowiek wchodzić w kontakt z drugą osoba, poszukując sposobności uzyskania przewagi w jakikolwiek, choćby błachy sposób


436/ Nie ma wolności człowiek zabić strzałem oponenta w sprawie


437/ Nie ma wolności człowiek narzucać innym swoje decyzje, czerpiąc do tego uzasadnienie z przekonania o swojej wyjątkowości


438/ Nie ma wolności człowiek śpiewać z myślą o drugim melodyjkę , wyrażając tak w swoim przekonaniu pogardę, kilkakrotnie, aż do swojego uspokojeniadodane 15.02.2003


439/ Nie ma wolności człowiek uprowadzać lub zatrzymywać osoby niepełnoletniej lub nieporadnej ze względu na jej stan fizyczny bądź psychiczny wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru


440/ Nie ma wolności człowiek dopuszczać się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji lub innego organu powołanego do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

441/ Nie ma wolności człowiek niszczyć, uszkadzać lub czynić niezdatnym do użytku, urządzenie techniczne lub mienie w znacznych rozmiarach (powyżej 3 pl min.) albo utrudniać korzystanie z nich


dodane 2015.09.15

442/ Nie ma wolności człowiek izolowania się od drugich , z ich poglądami , dla własnej wygody i swobody . Ich postawy są ich postawami , ja w nie nie wnikam , nie oceniam , mnie one nie dotyczą , pozostaję osobno, chociaż poruszam się wśród tych osób

443/ Nie ma wolności człowiek wchodzić pomiędzy drugich , przyswajać sobie powierzchownie , dla oka , ich nawyki i zachowania , powtarzać je tylko po to , żeby zostać swojakiem , w celu zajęcia miejsca wśród nich i osiągnięcia możliwości dyktowania , możliwości przewodnictwa

444/ Nie ma wolności człowiek uwalniać się od wpływów drugich , z pominięciem ich racji , dla uzyskania niezależności i poczucia wolności , i możliwości wpływania na wspólny byt

445/ Nie ma wolności człowiek działać w celu zysku myśląc "dam im wszystko , co tylko wezmą , bez poddawania tego ocenie"

KONIECpowrótpowrótpoprawiony pełny tekst PRAWO popr.zip