powrót


PRAWO cz.9


dodane 11.12.02 431

dodane 13.12.02 432, 433, 434

dodane 25.12.02 435, 435, 437, 438

dodane 15.02.03 439, 440, 441

dodane 2015.09.15 442, 443, 444, 445

dodane 2018.01.20 446

dodane 2018.12.04 447


dodane 9.12.02


412/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że dla stworzenia swojej przewagi w grupie gotowy jest odstąpić od regul i robi to


413/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że dozuje swoje reakcje z uwagi na reakcje drugiej strony i jednocześnie, w swoim przekonaniu, skrywa tak swoją niekompetencję.


414/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że : 'wdarłem się , jestem, będę się teraz rozpierał' - gość nieproszony ale samozadowolony.


415/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że nie włączając się w życie, idee, emocje, udając jednak takie zaangażowanie , pasożytuje na innych.


416/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że tkwi w każdej sprawie, gdzie tylko może, jest wszechobecny. Choć nie służy żadnej z nich, pilnuje jednak swoich interesów.


417/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że myśli on: 'nie podoba się wam moja propozycja , zyskowna dla mnie, ale choć ze stratą dla siebie, zrobicie to przez sentyment dla tradycji, wspomnień - to wasz przymus'.


418/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że kiedy już zagarnie większość dla siebie, innym pozostawiając ochłapy i nic już nie ma do podzialu więcej, wtedy on jest "swój chłop" i chce się bratać


419/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że ma pretensje do posiadających więcej, że nie dzielą się z nim, choć on sam nie przyczynił się do zwiększenia ich stanu posiadania.


420/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że okazuje ogromny zapał dla sprawy, a jest jej przeciwnikiem, byleby utrzymać się w grupie421/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że uzależnia swoje pozytywne zaangażowanie w sprawie od określonego postępowania innych, z jednoczesnym poczynieniem cichego planu odstąpienia od takiej umowy, uzależniając decyzję od rozwoju sytuacji.

422/ Nie ma wolności czlowiek kwalifikować drugiego jako wroga za sam fakt zmiany przez niego opinii w jakiejś sprawie


423/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że czerpie z aktywności innych, z ich zaangażowania w sprawę ale sam nie rewanżuje się zaangażowaniem w sprawę , zachowując do nich dystans. Kooperuje ostrożnie tylko z większymi od siebie


424/ Nie ma wolności czlowiek wciskać się podstępnie do grupy, by wykorzystać jej potencjał dla osiągnięcia z nią korzyści, nie mając jednocześnie niczego istotnego do zaoferowania w sferze działalności grupy.


425/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że demonstracyjnie zrywa kontakty i powraca, w celu podporządkowania sobie drugiego, z cichym zamiarem trwania w takim stylu postępowania, i z postanowieniem : “nie pozbędziesz się mnie”


426/ Nie ma wolność czlowiek postępować z innymi tak, że wszystkich ludzi bez wyjątku kwalifikuje pogardliwie jako głupszych od siebie

427/ Nie ma wolności czlowiek postępować z drugim jak z przedmiotem, który używa się dowolnie, nie zważając na jego protesty, uwagi, upodobania


428/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że zakreśla wokól siebie krąg niedostępności, kiedy pojawiają się w stosunku do niego wymagania, którym nie zamierza sprostać


429/ Nie ma wolności czlowiek postępować z drugim tak, że dąży do zgaszenia jego zadowolenia absorbując jego uwagę tak dlugo , aż zadowolenie uleci


430/ Nie ma wolności kobieta kwalifikować mężczyzny jako ochrony przed brudnym światem, a kiedy nie pełni on takiej funkcji, wtedy staje się on jej zbędny

dodane 11.12.02431/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dzieli drugich na tych godnych partnerskich stosunków i tych drugich, których postrzega jako ‘szarą masę’ i lekceważy ich


dodane 13.12.02432/ Nie ma wolności czlowiek organizować akcji przenikania w szeregi drugiego narodu, w celu kierowania jego życiem zbiorowym z zamiarem zagarnięcia jego terenu


433/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, ze wydaje polecenia nie ujawniając uzasadnień - “ma być zrobione”


434/ Nie ma wolności czlowiek postępować z innymi tak, że toczy spory z drugim w sprawie jako oponent, z zamiarem nieustąpienia , w celu zniszczenia jego zapału i pogrążenia go w poczuciu straty


dodane 25.12.2002
435/ Nie ma wolności człowiek wchodzić w kontakt z drugą osoba, poszukując sposobności uzyskania przewagi w jakikolwiek, choćby błachy sposób


436/ Nie ma wolności człowiek zabić strzałem oponenta w sprawie


437/ Nie ma wolności człowiek narzucać innym swoje decyzje, czerpiąc do tego uzasadnienie z przekonania o swojej wyjątkowości


438/ Nie ma wolności człowiek śpiewać z myślą o drugim melodyjkę , wyrażając tak w swoim przekonaniu pogardę, kilkakrotnie, aż do swojego uspokojeniadodane 15.02.2003


439/ Nie ma wolności człowiek uprowadzać lub zatrzymywać osoby niepełnoletniej lub nieporadnej ze względu na jej stan fizyczny bądź psychiczny wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru


440/ Nie ma wolności człowiek dopuszczać się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji lub innego organu powołanego do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

441/ Nie ma wolności człowiek niszczyć, uszkadzać lub czynić niezdatnym do użytku, urządzenie techniczne lub mienie w znacznych rozmiarach (powyżej 3 pl min.) albo utrudniać korzystanie z nich


dodane 2015.09.15

442/ Nie ma wolności człowiek izolowania się od drugich , z ich poglądami , dla własnej wygody i swobody . Ich postawy są ich postawami , ja w nie nie wnikam , nie oceniam , mnie one nie dotyczą , pozostaję osobno, chociaż poruszam się wśród tych osób

443/ Nie ma wolności człowiek wchodzić pomiędzy drugich , przyswajać sobie powierzchownie , dla oka , ich nawyki i zachowania , powtarzać je tylko po to , żeby zostać swojakiem , w celu zajęcia miejsca wśród nich i osiągnięcia możliwości dyktowania , możliwości przewodnictwa

444/ Nie ma wolności człowiek uwalniać się od wpływów drugich , z pominięciem ich racji , dla uzyskania niezależności i poczucia wolności , i możliwości wpływania na wspólny byt

445/ Nie ma wolności człowiek działać w celu zysku myśląc "dam im wszystko , co tylko wezmą , bez poddawania tego ocenie"

dodane 2018.01.20 446

446/ Nie ma wolności człowiek „burczeć” na drugiego i okazywać tak swojego wzburzenia oraz niezadowolenia , o ile nie towarzyszy temu apelowanie do rozsądku poprzez argumentację , a głównym i jedynym celem „burczącego” jest wywarcie nacisku i spowodowanie podporządkowania .

447/ Nie ma wolności człowiek , będący gejem lub lesbijką , wyznaczać drugim jak mają żyć .

448/ Nie ma wolności człowiek , szykanować drugiego za bycie gejem lub lesbijką , kiedy ten stosuje się do ograniczeń , nałożonych na gejów i lesbijki w podejmowaniu ról społecznychKONIEC

powrótpoprawiony pełny tekst PRAWO popr.zip