cofnij
Uwagi

Rozdział 'UWAGI' dodaję po to, by umieszczać w nich informacje dodatkowe, oderwane od zasadniczego komentarza. Jeśli pojawią się informacje tego rodzaju, będę je tutaj w przyszłości wprowadzać.


1/ W prawach p4 i p5 padają terminy: homoseksualista , lesbijka. Dotyczą one osób o tzw. 'odmiennej orientacji seksualnej' a ściśle mówiąc o skłonności seksualnej w stosunku do osób tej samej płci. Terminy te mają wydźwięk ujemny (pejoratywny, negatywny) a wynika to z takiego nastawienia ogółu osób heteroseksualnych. Termin 'lesbijka' pochodzi od nazwy greckiej wyspy Lesbos (dziś Mitilini) gdzie w VI w p.n.e. mieszkała grecka poetka Safona.

Pragnę tu od razu silnie podkreślić, że u Boga te osoby nie są napiętnowane. W przypadku lesbijek ich odmienność jest całkowicie bez znaczenia. W przypadku mężczyzn jednak ich odmiennośc rzutuje na ocenę ich wartości jako ludzi, umniejsza ona ich wartość, są oceniani jak niedojrzali chłopcy a nie jak mężczyźni i tak właśnie wolno nam ich traktować, jak niedojrzałych chłopców. Jednak takie umniejszenie wartości samo nie moze spowodować ich odrzucenia u Boga. Jeśli nie naruszą Prawa dostąpią nieśmiertelności.

Wspomniane na początku prawa wskazują, że obowiązuje ich zasada wierności wobec partnera podobnie jak w związkach heteroseksualnych. To rozstrzyga też ostatecznie potrzebę legalizacji ich związków w celu ich ochrony oraz ochrony ich uczuć, jednak bez wyrażania zgody na wychowywanie przez nich dzieci.


2/ Prawo t1. W przypadku niechęci do małżonka, której nie sposób usunąć potrzeba przeprowadzić rozwód. Nie dla wszystkich wydaje się to oczywiste a dla wielu jest to wprost niedopuszczalne z powodów religijnych. Kiedy ludzi dzieli silna niechęć, wtedy związek ich już nie istnieje, więc dalsze podtrzymywanie go formalne prowadzi tylko do nieszczęścia. Takie było dotąd wytłumaczenie 'zdroworozsądkowe' teraz ma ono potwierdzenie w Prawie.


3/ Wyjaśniam dlaczego nie ponumerowałem praw. Unikałem tego, bo numeracja odbiera tekstowi życie zawarte w słowach języka. Pogrupowałem więc prawa po pięć i dodałem kolejne litery alfabetu dla ułatwienia poruszania się po tekście, oraz dla ułatwienia powoływania się na poszczególne prawa we wspólnej korespondencji.


4/ Ogromnie ucieszy mnie pomoc w redakcji strony internetowej w języku angielskim i hebrajskim. Taka jest potrzeba chwili.


5/ Uwaga do strony internetowej.

Podział rozdziału PRAWO na osiem (8) części wprowadziłem tylko w celu ułatwienia dostępu. Podział nie ma związku z treścią. Całość tekstu w formacie spakowanym PRAWO.zip jest dostępna w części spisu treści, w odnośniku Download.


cofnij