powrót

PRAWO cz.8


346/ Nie ma wolności człowiek obcowania z córką

347/ Nie ma wolności człowiek, będąc zatrudnionym w administracji publicznej wypłacać sobie bądź podwładnym premie, jako dodatek do płacy zasadniczej, w szczególności jeśli premie przekraczają 17% wynagrodzenia

348/ Nie ma wolności człowiek "urywać" systematycznie z drugiego do siebie aż do jego zatracenia, w szczególności kiedy postępuje tak ojciec z własnym dzieckiem

349/ Nie ma wolności człowiek atakować tych, którzy odkrywają się spontanicznie, życzliwie


350/ Nie ma wolności człowiek zaniżać wypłatę za wykonaną pracę poniżej należnej kwoty, w szczególności o 20% kwoty należnej351/ Nie ma wolności człowiek zaniżać wyplatę za wykonaną pracę poniżej należnej kwoty, w szczególności o 70% kwoty należnej

352/ Nie ma wolności człowiek zaniżać wyplatę za wykonaną pracę poniżej należnej kwoty, w szczególności zmniejszać ją do 1/16 kwoty należnej, czyli do 6,25 % tej kwoty

353/ Nie ma wolności człowiek zaniżać wyplatę za wykonaną pracę poniżej należnej kwoty, w szczególności zmniejszać ją do 1/33 kwoty należnej, czyli do 3% kwoty należnej

354/ Nie ma wolności człowiek z powodu niemożności uzyskania przewagi nad drugim, zrywać swobodnie kontaktu z nim mówiąc : "nie żyję z tymi nad którymi nie mam przewagi"

355/ Nie ma wolności człowiek tworzyć sztucznie wrażenie, że umie sobie radzić z trudnościami , inscenizując w działaniu sytuacje przeciwności, które następnie pokazowo rozwiązuje

356/ Nie ma wolności człowiek wepchnąć drugiego w nieprzyjemną sytuację , jeśli służy to sięgnięciu po cel własny

357/ Nie ma wolności człowiek utrwalać "w innych" wzerunku własnej osoby, traktując to jako zdobycz na nich i planować takie działanie

358/ Nie ma wolności człowiek prowadzić udawaną duskusję z drugim myśląc jednocześnie: "co mi tu będzie dyktować, co ja mam robić"

359/ Nie ma wolności kobieta odpychać od siebie mężczyznę bezpośrednio (w ciągu 3 do 5 minut ) po wylaniu nasienia, myśląc przykładowo: "odejdź, chcę spać"

360/ Nie ma wolności człowiek uszkadzać, niszczyć lub czynić niezdatnym do użytku mienia będącego czyjąś własnością bądź własnością społeczną361/ Nie ma wolności człowiek manipulować drugim ukierunkowując jego działanie w pożądanym kierunku, przedstawiać konieczność działania jako celu samego w sobie, by nie mówić o korzyściach, by te stały się niewidoczne, by móc zagarnąć cały zysk

362/ Nie ma wolności człowiek zachowywać się wyniośle, wszyscy wokół to 'przedgórze' a on 'góra'

363/ Nie ma wolności człowiek popychać drugiego do działania wiedząc, że zakończenie sprawy będzie niedobre

364/ Nie ma wolności człowiek , postępować z drugim tak, że okazuje mu niezadowolenie z jego działania tak dlugo, aż ten zrobi coś ponadto , co zrobił dotąd , coś jeszcze, dość przypadkowo, bo nienaprowadzony wprost, coś, co wydaje mu się poboczne , a co jest w istocie celem glównym

365/ Nie ma wolności człowiek wyrywać drugiemu genitalia w myślach

366/ Nie ma wolności człowiek myśleć o drugim : 'placę ci, sprzedaleś mi się, jesteś mój, rób co chcę '

367/ Nie ma wolności człowiek postepowac z drugim tak, że cokolwiek ten zrobi dla niego lub z nim, wtedy myśli tylko bądź mówi: 'miałeś zaszczyt zrobić to dla mnie '

368/ Nie ma wolności człowiek , że odrzuca racjonalne, rzeczowo przedstawiane wymagania drugiego, które są mu niewygodne po czym sam przed sobą udaje jakby tamten nie istniał, ignoruje go

369/ Nie ma wolności człowiek odrzucać racjonalne, rzeczowo przedstawiane wymagania drugiego, które są mu niewygodne po czym sam przed sobą udaje jakby tamten nie istniał, ignoruje go, uzasadniając izolowanie się lękliwością przed nim

370/ Nie ma wolności człowiek udawać wspólpracę z drugim, z zamiarem pozostawiania niedopowiedzeń, niejasności, niepewności371/ Nie ma wolności człowiek umawiać się z drugim , że wysłucha go i jednocześnie deklarować , że niezależnie od tego, co od niego usłyszy, nie wyjawi tego nikomu

372/ Nie ma wolności kobieta przyjmować nasienie mężczyzny, brzydząc się nim i robić to z uwagi na korzyści materialne, jednocześnie zachowując możliwość zerwania znajomości i ma to w planie

373/ Nie ma wolności kobieta przyjmować nasienie mężczyzny, brzydząc się nim i robić to z uwagi na korzyści jak ochrona dzieci, i złorzeczyć mu w myślach utraty życia

374/ Nie ma wolności człowiek podkopywać drugiego systematycznie drobnymi ukąszeniami, dążąc tak do jego zatraty

375/ Nie ma wolności kobieta decydować się na jeden stosunek z mężczyzną, by go związać ze sobą, przy czym decyduje się od razu unikać go potem, do następnego przymusowego dla niej zbliżenia z nim

376/ Nie ma wolności człowiek 'wyłączyć' myślenia o kimś

377/ Nie ma wolności człowiek zjadliwości pokrywać uśmieszkiem

378/ Nie ma wolności człowiek kształtować drugiego, używając bezwzględnych nacisków, w zamiarze powodujących u niego widoczny strach

379/ Nie ma wolności człowiek świadomie więzić drugiego, przeciągając w nieskończoność zakończenie sprawy dla niego ważnej do przeprowadzenia

380/ Nie ma wolności człowiek płakać przez kogoś przez złość a nie z żalu381/ Nie ma wolności człowiek nalegać na drugiego, bez poszanowania jego wolności, by tamten ugiął się i był powolny jego egoistycznym planom

382/ Nie ma wolności człowiek zbliżać się do drugiego przez kontakt fizyczny, mając świadomość chwytania go na na własność , a po osiągnięciu tego celu przechodzić w dystans chłodu

383/ Nie ma wolności człowiek złorzeczyć drugiemu choroby w szczególności : 'żeby bolaly cię zęby'

384/ Nie ma wolności człowiek szerzyć kłamstwa w celu ulokowania go w pamięci w wielu osób

385/ Nie ma wolności człowiek stawiać sobie za cel zwycięstwa nad drugim. Inni pozostają pokonani, czują się zagubieni, mają poczucie winy itp.

386/ Nie ma wolności człowiek zawłaszczać sobie czyichś dokonań , a wobec protestów udawać, że nie rozumie pretensji

387/ Nie ma wolności człowiek , złościć się na drugiego, że tamten go nie lubi. Z ludzi przychylnych wyplywa coś, co lubi, po to więc są mu potrzebni , a jeśli nie są mu przychylni złości się.

388/ Nie ma wolności człowiek , czyniąc zło , świadomie usprawiedliwiać swoje działanie złem wyrządzonym mu przedtem

389/ Nie ma wolności człowiek prowokować awantury, by móc następnie oskarżać o uczynienie mu zła

390/ Nie ma wolności człowiek szydzić z urody partnera w związku391/ Nie ma wolności człowiek odbierać partnerowi w związku energii, szydząc z jego urody w chwilach, kiedy tamten cieszy się, kiedy wzbiera w nim radość

392/ Nie ma wolności człowiek , złościć się na gości, którzy przebywają na jego terenie, żałując tego, że korzystają z jego dóbr

393/ Nie ma wolności człowiek proponować drugiemu coś, co go ucieszy , z postanowieniem niespełniania w długim czasie, ze świadomością dręczenia, w szczególności powyżej 10 tygodni

394/ Nie ma wolności człowiek "trąbić" o swoich dokonaniach umniejszając jednocześnie dokonania innych, lub wprost nie dostrzegać ich, w celu budowania swojej nad innymi przewagi

395/ Nie ma wolności człowiek urywać z drugiego do siebie aż do jego zatracenia metodami , "trąbiąc" o swoich dokonaniach umniejszając jednocześnie jego dokonania , lub wprost nie dostrzegać ich, w celu budowania swojej nad nim przewagi

396/ Nie ma wolności człowiek organizować akcji przenikania w szeregi drugiego narodu z myślą wykorzystania go jako siły roboczej dla swojego narodu

397/ Nie ma wolności człowiek wykorzystywać struktury organizacyjne Unii Państw Europejskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych i każdej innej legalnej organizacji międzynarodowej do uzyskania korzyści bądź przewagi jednej nacji kosztem drugiej lub kosztem wszystkich innych członków

398/ Nie ma wolności człowiek wykorzystywać struktury organizacyjne Unii Państw Europejskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych i każdej innej legalnej organizacji międzynarodowej do planowania zalożenia w jej łonie tajnej organizacji

- Ce4 nie istnieje (błąd edycji) poprawione 6.11.2003

399/ Nie ma wolności człowiek dążyć do monopolizowania rynków przez gospodarkę USA

400/ Nie ma wolności człowiek fałszować przed innymi swoich niedociągnięć przez upiększanie swoich dokonań401/ Nie ma wolności człowiek znęcać się nad 'młodszymi' w zorganizowanych grupach

402/ Nie ma wolności człowiek 'prać' 'brudne' pieniądze

403/ Nie ma wolności człowiek fałszować dokumenty

404/ Nie ma wolności człowiek , będąc zatrudnionym w administracji państwowej wypłacać sobie i podwładnym premii do wynagrodzenia zasadniczego, w szczególności powyżej 10% wynagrodzenia

405/ Nie ma wolności człowiek , będąc zatrudnionym w administracji państwowej wypłacać sobie i podwładnym premii do wynagrodzenia zasadniczego, w szczególności powyżej 15% wynagrodzenia

406/ Nie ma wolności człowiek , będąc zatrudnionym w administracji państwowej wypłacać sobie i podwładnym premii do wynagrodzenia zasadniczego, w szczególności powyżej 18% wynagrodzenia

407/ Nie ma wolności człowiek złorzeczyć utraty zdrowia bądź życia zwierzakowi, o którym nie posiada wiadomości, że wyrządził on komuś krzywdę

408/ Nie ma wolności człowiek być 'prędkim' w czyjejś obecności, oszałamiać i uwalniać się jednocześnie w ten sposób od możliwości ingerencji w swoje poczynania

409/ Nie ma wolności człowiek manipulować drugim w związku partnerskim , uzależniając go od siebie dawkowaniem uslug seksualnych

410/ Nie ma wolności człowiek tworzyć publikacji tak, by przekazując informację zachowywać dla siebie nieujawnioną istotną treść, w celu zachowania przewagi nad czytelnikami411/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że nawiązuje nowe związki uczuciowe mówiąc : 'zakochałem się, dla miłości nie ma ograniczeń , nie liczą się zobowiązania wobec dotychczasowego partnera'


powrót