powrót
dodane 11.12.02 431

dodane 13.12.02 432, 433, 434

dodane 25.12.02 435, 435, 437, 438

dodane 15.02.03 439, 440, 441

poprawiony 9.11.03 225,

dodane 2015.09.15 442, 443, 444, 445

dodane 2018.01.20 446

dodane 2018.12.04 447


PRAWO

1/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dokonuje zmian wbrew poglądom innych (chyba, że ich broni )

2/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dokonując zła, prezentuje na zewnątrz upiększony wizerunek własnej osoby maskujący to zło

3/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że napiera w sprawie pomimo oporu innych, dla własnej wygody

4/ Nie ma wolności człowiek przyspieszać spraw, pomimo oporu innych, dla własnej wygody

5/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że emanuje sztucznie energią - taka maska, by przepychać swoje

6/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że rozładowuje nagromadzone napięcia w grupie poprzez sprowokowanie 'rozróby' i skierowanie agresji na wybrane osoby

7/ Nie ma wolności człowiek komenderować innymi, tzw.'drylem' uruchamiać działanie

8/ Nie ma wolności człowiek oczekiwać korzyści od drugiego w zamian za niestawianie przeszkód

9/ Nie ma wolności człowiek nie ujawniać swoich myśli tym, z którymi współdziała

10/ Nie ma wolności człowiek uważać, że praca i wysiłek jest dla frajerów11 / Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że inni są przy nim jak muchy na słoniu , a on wprawdzie wysłuchuje ich ale nie zmienia kursu

12 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że uważa za dobre to, co robią inni , o ile powiększa to jego konto - w przeciwnym wypadku jest to złe

13 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że wypalają się emocje innych a on pozostaje nietknięty, bo kontrolował swoje zaangażowanie - stąd czerpie poczucie wyjątkowości

14 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że włazi, wszędzie zajrzy, do duszy z kaloszami , świadomy zakłócania spokoju innych

15 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zgani innych za cokolwiek, żeby zachować przewagę szefa 'fachowca', wywołując u nich poczucie winy i spychając ich w ten sposób do grupy podporządkowanych sobie 'niefachowców' lub 'nieporządnych'

16/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, żeby wiązać ich umowami. Cel jawny nie jest przy tym najważniejszy, głównym celem jest związanie umową kogoś, kto jest wolny, byleby wolny być przestał

17/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że symuluje kontakt towarzyski w celu wciągnięcia w nurt swego działania

18/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dba o siebie jedynie, bo jest 'osobno' emocjonalnie, stąd czerpie uzasadnienie dla izolowania się i kiedy inni są zaangażowani w jego byt - ' ja ich o to nie prosiłem ' - on odpowie

19/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że napawa się zadowoleniem , gromadząc dobra poza prawem (poza regułami grupy)

20/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że tworzy formalizmy pseudoprawne dla przepychania swojego21/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że skupia ich uwagę na jednym aspekcie zjawiska, sprawy, narzucającym się mniej przenikliwej lub niedoinformowanej osobie jako jedyne, niekorzystne rozwiązanie i na wynikającym stąd, narzucającym się dalszym postępowaniu z komentarzem, 'nie ma innego wyjścia ' , a jednocześnie zachowuje pełną świadomość innego , lepszego rozwiązania

22/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że upaja drugiego wizją sukcesu dla uzyskania jego zgody, bez troski o możliwość realizacji

23/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w chwale majestatu narzuca działanie (oszołomienie majestatem) bez troski o efekt

24/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że numeruje ludzi i myśli o nich jak o numerach, abstrahując od ich imion i nazwisk

25/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że ktoś jest zrozpaczony przez niego, więc on chętnie popatrzy sobie na to jeszcze trochę

26/Nie ma człowiek wolności użycia nieswojego samochodu ani innego nieswojego pojazdu

27/ Nie ma wolności człowiek żebrać , prosząc o dopłatę do zakupu czegoś, na przykład żywności

28/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że udaje chorego, by zdobyć ich przychylność

29/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że deklaruje zaangażowanie w sprawę, ze specjalnym tego podkreśleniem, dla utwierdzenia innych w takim przekonaniu , a jednocześnie postanawia niedotrzymać słowa

30/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że chociaż uczestniczy formalnie we wspólnych sprawach to skrycie przeszkadza31/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że wyjada dla siebie małe kąski ze wspólnego, skrycie, ze stratą dla innych

32/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że pasożytuje na innych pod pozorem niezdolności do działania

33/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy obecność innych przeszkadza mu, narasta w nim agresja, której nie tłumi dbając przy tym o to , by nie była ona widoczna na zewnątrz

34/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że na zewnątrz jest promienny, 'złoty' a wewnątrz zimny pozostaje

35/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że daje poparcie woli tam, gdzie widzi zysk, szybko cofając poparcie, kiedy zysk staje się wątpliwy

36/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy znajomość przynosi zysk wtedy ją podtrzymuje, kiedy przestaje przynosic zyski wtedy zrywa ją

37/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że postrzega drugich jako członków grup społecznych: chłop, robotnik, arystokrata i traktuje ich zgodnie z przyjętym prestiżem grupy

38/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w rozmowie z drugim ma plugawe wyobrażenia : jego nagość, wylewa na niego wydzieliny (swoje, czyjeś)

39/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że jako głowa grupy ma poczucie tymczasowości, choć na zewnątrz udaje przywództwo , nie czując się odpowiedzialnym za całość

40/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy orzeka w sprawie , a ktoś ma inne zdanie, taki staje się jego wrogiem41/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że będąc na szczycie , czerpie stąd poczucie swojej wyjątkowości na świecie - u góry jest miejsce tylko dla niego, wszyscy inni z otoczenia są pod nim

42 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dyskutuje problemy jakiekolwiek (zawsze jakieś się znajdą) , aż do zmęczenia drugiej strony, byleby ze swoich korzyści nie ustąpić

43/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że klnie na drugiego w myśli ile sił, zza zasłony uśmiechu

44/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że myśli ironicznie o drugim: ' dajmy mu spokój' - odprawiane nad głupim nieborakiem

45/ Nie ma wolności człowiek działać zakładając : 'umówiłem się, zrobię to choćby po trupach'


powrót