powrót
dodane 11.12.02 431

dodane 13.12.02 432, 433, 434

dodane 25.12.02 435, 435, 437, 438

dodane 15.02.03 439, 440, 441


poprawiony 9.11.03 225


PRAWO

1/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dokonuje zmian wbrew poglądom innych (chyba, że ich broni )

2/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dokonując zła, prezentuje na zewnątrz upiększony wizerunek własnej osoby maskujący to zło

3/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że napiera w sprawie pomimo oporu innych, dla własnej wygody

4/ Nie ma wolności człowiek przyspieszać spraw, pomimo oporu innych, dla własnej wygody

5/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że emanuje sztucznie energią - taka maska, by przepychać swoje

6/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że rozładowuje nagromadzone napięcia w grupie poprzez sprowokowanie 'rozróby' i skierowanie agresji na wybrane osoby

7/ Nie ma wolności człowiek komenderować innymi, tzw.'drylem' uruchamiać działanie

8/ Nie ma wolności człowiek oczekiwać korzyści od drugiego w zamian za niestawianie przeszkód

9/ Nie ma wolności człowiek nie ujawniać swoich myśli tym, z którymi współdziała

10/ Nie ma wolności człowiek uważać, że praca i wysiłek jest dla frajerów11 / Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że inni są przy nim jak muchy na słoniu , a on wprawdzie wysłuchuje ich ale nie zmienia kursu

12 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że uważa za dobre to, co robią inni , o ile powiększa to jego konto - w przeciwnym wypadku jest to złe

13 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że wypalają się emocje innych a on pozostaje nietknięty, bo kontrolował swoje zaangażowanie - stąd czerpie poczucie wyjątkowości

14 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że włazi, wszędzie zajrzy, do duszy z kaloszami , świadomy zakłócania spokoju innych

15 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zgani innych za cokolwiek, żeby zachować przewagę szefa 'fachowca', wywołując u nich poczucie winy i spychając ich w ten sposób do grupy podporządkowanych sobie 'niefachowców' lub 'nieporządnych'

16/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, żeby wiązać ich umowami. Cel jawny nie jest przy tym najważniejszy, głównym celem jest związanie umową kogoś, kto jest wolny, byleby wolny być przestał

17/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że symuluje kontakt towarzyski w celu wciągnięcia w nurt swego działania

18/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dba o siebie jedynie, bo jest 'osobno' emocjonalnie, stąd czerpie uzasadnienie dla izolowania się i kiedy inni są zaangażowani w jego byt - ' ja ich o to nie prosiłem ' - on odpowie

19/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że napawa się zadowoleniem , gromadząc dobra poza prawem (poza regułami grupy)

20/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że tworzy formalizmy pseudoprawne dla przepychania swojego21/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że skupia ich uwagę na jednym aspekcie zjawiska, sprawy, narzucającym się mniej przenikliwej lub niedoinformowanej osobie jako jedyne, niekorzystne rozwiązanie i na wynikającym stąd, narzucającym się dalszym postępowaniu z komentarzem, 'nie ma innego wyjścia ' , a jednocześnie zachowuje pełną świadomość innego , lepszego rozwiązania

22/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że upaja drugiego wizją sukcesu dla uzyskania jego zgody, bez troski o możliwość realizacji

23/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w chwale majestatu narzuca działanie (oszołomienie majestatem) bez troski o efekt

24/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że numeruje ludzi i myśli o nich jak o numerach, abstrahując od ich imion i nazwisk

25/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że ktoś jest zrozpaczony przez niego, więc on chętnie popatrzy sobie na to jeszcze trochę

26/Nie ma człowiek wolności użycia nieswojego samochodu ani innego nieswojego pojazdu

27/ Nie ma wolności człowiek żebrać , prosząc o dopłatę do zakupu czegoś, na przykład żywności

28/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że udaje chorego, by zdobyć ich przychylność

29/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że deklaruje zaangażowanie w sprawę, ze specjalnym tego podkreśleniem, dla utwierdzenia innych w takim przekonaniu , a jednocześnie postanawia niedotrzymać słowa

30/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że chociaż uczestniczy formalnie we wspólnych sprawach to skrycie przeszkadza31/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że wyjada dla siebie małe kąski ze wspólnego, skrycie, ze stratą dla innych

32/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że pasożytuje na innych pod pozorem niezdolności do działania

33/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy obecność innych przeszkadza mu, narasta w nim agresja, której nie tłumi dbając przy tym o to , by nie była ona widoczna na zewnątrz

34/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że na zewnątrz jest promienny, 'złoty' a wewnątrz zimny pozostaje

35/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że daje poparcie woli tam, gdzie widzi zysk, szybko cofając poparcie, kiedy zysk staje się wątpliwy

36/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy znajomość przynosi zysk wtedy ją podtrzymuje, kiedy przestaje przynosic zyski wtedy zrywa ją

37/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że postrzega drugich jako członków grup społecznych: chłop, robotnik, arystokrata i traktuje ich zgodnie z przyjętym prestiżem grupy

38/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że w rozmowie z drugim ma plugawe wyobrażenia : jego nagość, wylewa na niego wydzieliny (swoje, czyjeś)

39/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że jako głowa grupy ma poczucie tymczasowości, choć na zewnątrz udaje przywództwo , nie czując się odpowiedzialnym za całość

40/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że kiedy orzeka w sprawie , a ktoś ma inne zdanie, taki staje się jego wrogiem41/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że będąc na szczycie , czerpie stąd poczucie swojej wyjątkowości na świecie - u góry jest miejsce tylko dla niego, wszyscy inni z otoczenia są pod nim

42 /Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dyskutuje problemy jakiekolwiek (zawsze jakieś się znajdą) , aż do zmęczenia drugiej strony, byleby ze swoich korzyści nie ustąpić

43/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że klnie na drugiego w myśli ile sił, zza zasłony uśmiechu

44/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że myśli ironicznie o drugim: ' dajmy mu spokój' - odprawiane nad głupim nieborakiem

45/ Nie ma wolności człowiek działać zakładając : 'umówiłem się, zrobię to choćby po trupach'


powrót