powrót


10

1 Jak martwe muchy zepsują misę wonnego olejku


tak chwila głupoty przeważy mądrość i sławę2 Mędrzec w człowieku skłania go ku dobremu


a głupiec ku złemu3 Głupca poznać niezawodnie po tym, że dokądkolwiek zdąża


nie umie oddać się sprawie i o nikim nie wyraża się dobrze4 Kiedy spadnie na ciebie gniew panującego nie odstępuj swojego miejsca


bo spokój może nie dopuścić wielkich błędów5 Istnieje zło pod słońcem, rodzaj pomyłki zwierzchności


6 że głupców wynosi się na wysokie stanowska a mądrych, w tym czasie, ceni się mało


7 Widziałem więc pachołków wysoko, na koniach i w dole, obok nich idących zasłużonych8 Kto kopie dół, sam może znaleźć się w dole


Kto usuwa mury, tego może zaskoczyć ukąszenie węża


9 Kto nosi kamienie, ten może pokaleczyć się


Kto rąbie drzewo, ten łatwo może się zranić10 Kiedy stępi się siekiera a nie naostrzy się jej, wtedy wytęża się siły


11 Podobnie jest kiedy zabraknie mądrości

a ukąszenie węża, szybsze od zaklęcia


zniweczy wysiłki zaklinacza
12 Zachęcające są słowa wypowiadane przez Mędrca, za to słowa głupca gubią go


13 Ledwie zacznie już zniechęca do słuchania a kiedy kończy, odczuwa się grozę szaleństwa14 Głupi mnoży słowa


a przyszłość jawi się nam przecież otwarta

nieznana nikomu15 Prości trudzą się swoją pracą nie znając nawet drogi do stolicy swojego kraju


16 Biada ci kraino, jeżeli twoim królem jest niedoświadczony młodzieniec a twoi książęta bawią się od samego rana


17 Szczęśliwa jesteś kraino, jeżeli twój władca pochodzi ze szlachetnie myślących,


a twoi książęta spożywają dla wzmocnienia a nie dla obżarstwa


18 Z powodu lenistwa zapada się dach a z powodu opieszałości woda przecieka do wnętrza domu


19 Dla uciechy wydają uczty. Wino rozwesela życie a za pieniądze można wszystko kupić


20 Nawet w myśli nie złość się na króla a w skrytości sypialni na bogatych


bo ptak pod niebem niesie twój głos


i tak oto, twór skrzydlaty wyjawi co powiedziałeś

powrót