Wrocław 19 kwietnia 2024

Ziemia w kryzysie

Niewątpliwie jesteśmy w kryzysie. Napięcie osiągnęło próg nieznany od czasu IIWŚw. Omówię dwie podstawowe sprawy, ważące obecnie w sposób decydujący każdego dnia.

1/ SYJONIŚCI mordują ludzi. Posługując się kłamstwem i szantażem antysemityzmu skutecznie tłumią wszelką krytykę. Wodzą świat za nos i na oczach wszystkich zabijają systematycznie ludzi oraz ich dręczą na wiele sposobów, głodem, więzieniem, biciem, poniżaniem, torturami, pogardą, nazywają Palestyńczyków zwierzętami. Robią to od lat , od stu lat (!). Gdyby nie ponieśli za to kary , byłaby to hańba dla ludzkości.

Suma dokonań Syjonistów określa ich status u Boga . Ocena izraelskich Syjonistów jest u Boga jednoznaczna, są dręczycielami i mordercami ludzi, których przedtem okradli z ich ziemi.

Wszyscy obywatele państwa Izrael utracili poparcie Boga. Mieszkający tam dłużej niż 11 lat utracili poparcie po wsze czasy oraz ich wszyscy potomkowie. Przebywający tam krócej utracili poparcie Boga na 11 lat. Skoro obywatele Izraela nie mają przyszłości , to nie ma przyszłości twór zwany państwem Izrael.

Żydzi żyjący poza Izraelem i popierający Izrael utracili poparcie Boga na 11 lat .

Obywatele państw wspierających Izrael utracili poparcie Boga na 11 lat. To oskarżenie dotyczy USA i Niemiec.

Rabini wszyscy utracili poparcie u Boga . Rabini przeciwni Syjonizmowi i Izraelowi na 11 lat , rabini sprzyjający Izraelowi po wsze czasy oraz ich potomkowie .

2/ CERN . Organizacja eksploatująca LHC. To urządzenie techniczne zakłóca System Życia w sposób zagrażający naszemu zdrowiu oraz życiu. Wpływy są rozległe i otaczają całą Ziemię . Powiadomiłem o tym (kilka lat temu ) poprzednią szefową , panią profesor Agnieszkę Zalewską ( IFJ PAN) oraz Przewodniczącego Rady CERN Mr. Rabinovic Eliezer. Nie odpowiedzieli , ani nie zmienili postępowania.

W związku z rozwojem technicznym urządzenia mamy do czynienia ze wzrostem ujemnego wpływu. Ekipa kierująca dostaje u Boga ocenę negatywną i ich życie ulega osłabieniu . Ocena została rozciągnięta na obywateli wszystkich państw założycielskich CERN-u : Francja, Belgia, Holandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Niemcy , Włochy, Szwajcaria. W tych państwach wzrosło napięcie, jest uciążliwe, będzie bardziej uciążliwe i dotknie to wszystkich.

Właśnie rozpoczęli w LHC cykl eksperymentów , co potrwa do grudnia 2024. W miarę poczynionych przez nich szkód , będą ponosili coraz większe straty. Mam obowiązek o tym poinformować, aby mogli zrozumieć straty oraz mogli odstąpić od tych działań dla powstrzymania narastających strat.

Przewidując rozwój zdarzeń powiem , że w obecnym rytmie działania LHC , według harmonogramu, za około dwa tygodnie wszyscy obwinieni będą mieli problem z uruchomieniem aktywności na tyle, by dotrzeć z rana do miejsc pracy. Sytuacja zmierza do stanu, kiedy sprawcy złych działań nie będą mogli ich kontynuować.

UWAGA: Dodam , że kiedy zobaczę zobowiązanie na piśmie o zakończeniu prac w LHC, ważne prawnie czyli zobowiązujące, wtedy będę mógł cofnąć obciążenie ekipy LHC oraz obywateli państw założycielskich, bo mam taką możliwość. Istnienie takiej możliwości oznacza możliwość drogi naprawy.Otrzymuje :

President of the CERN Council Council-President@cern.chSyjoniści , miejsce nowego pobytu 22 kwietnia 2024 17:54

Poniżej pokazuję miejsca pobytu dla obywateli pochodzenia żydowskiego z Palestyny , ziemi zwanej obecnie Izraelem. W miejscach wskazanych rys 1 i 2 znajdą możliwość dalszego bytowania. Znajdą tam warunki do samoorganizacji, co pozwoli im trwać - nawet już dzisiaj.

W innych miejscach , gdziekolwiek na Ziemi , pozostaną z obecną oceną, która degraduje ich pozycję w lokalnych społeczeństwach. Dotyczy to tych, żyjących w „Izraelu” powyżej 11 lat. Dotyczy to rabinów przychylnych „Izraelowi”.

We wskazanych miejscach na terenie Chin poczują się „u siebie” i będą żyli pośród obecnych mieszkańców, i nie stworzą tam swojego państwa. Wolno im będzie stworzyć osiedla i miasta. Miejsca jest niewiele, więc siedliska będą skromne.

Relacje z miejscowymi

Będą miejscowych szanowali, jak wszyscy mamy obowiązek szanować istoty ludzkie. Nie stworzą praw ograniczających ich byt. Nie będą ich wysiedlać. Nie będą im ograniczać dostępu do wody i żywności. Nie będą ich nazywać zwierzętami. Wszelkiej krytyki z ich strony nie nazwą antysemityzmem, ale rozważą jej słuszność. Jednym słowem , będą postępować jak ludzie nowocześni.

rys1

Patagonia

Drugi obszar, dużo większy, znajdujemy w Patagonii. Tam stworzą wymarzone państwo. Nikogo tam nie ma , nie trzeba nikogo wypędzać. Tam jest miejsce przygotowane dla nich, tam poczują się u siebie. Pusta przestrzeń, pusty świat, można go wypełnić swoimi fantazjami. Dołączą do nich Żydzi spoza „Izraela”.

rys2

Tego chce Stwórca-Bóg.kontakt (wkamin@przeslanie.wroclaw.pl)