Wrocław 1 lipca 2024

Zawiesiłem działalność z uwagi na ogromne zamieszanie , dokonane przez Żydów z Izraela , zwanych też Syjonistami. Poza zbrodniami jakich się dopuścili i dalej dopuszczają , dokonali oni destrukcji systemu politycznego i prawnego Ludzkości , dorobku setek(!) lat cywilizacji . Dokonali tego prezentując pogardę i arogancję dla reszty Ludzkości , dla praw międzynarodowego systemu prawnego i politycznego , dla ONZ i jej Sekretarza. W Górze , u Stwórcy , zostali zakwalifikowani jako zbrodniarze . Wierzymy w sprawiedliwość boską i w to , że Sprawiedliwi znajdą nagrodę już tutaj na Ziemi .

Wobec bezmiernego już cierpienia Gazan i ogółu Palestyńczyków , pisanie czegokolwiek naruszałoby w moim odczuciu powagę żałoby. Wybrałem milczenie , czekając na rozstrzygnięcie tej trudnej sytuacji , czekając na interwencję Stwórcy , bo niewątpliwie tylko Jego interwencja zakończy tę zbrodnię .

System Życia na kontynencie amerykańskim

I oto pojawia się istotna zmiana w strukturze Ludzkości na Ziemi . Okoliczności towarzyszące pokazują jednoznacznie , że kultywowana dotąd obyczajowość polityczna prowadzi do katastrofy . Z uwagi na rangę wydarzenia przerywam milczenie .

Najpierw pokażę zmianę . Następnie opiszę skutki działań głównych agresorów , takich jak Izrael, Rosja, USA czy Chiny. Świadomość tych skutków powinna doprowadzić do zaniechania działań zastraszających opinię publiczną , takich jak np. zabawianie się na oczach świata rakietami balistycznymi dalekiego zasięgu , którymi można zrównać z ziemią całe wielomilionowe miasta, ale o tym poniżej .

System Życia (SŻ) w uporządkowanym strumieniu Chi na terenie Ameryki Płn.

Na rys1 pokazałem przepływ strumienia Chi na obszarze Ameryki Płn . Ten układ energetyczny powstał pomiędzy 12 a 28 czerwca. O tym , że to powstanie sygnalizowałem już w roku 2004 , kiedy konstytuował się podobny System na obszarze Eurazji .


Rys.1

Co ciekawe , podobnie jak w Eurazji było miejsce dla Żydów w okolicach Briańska , tak i tutaj przewidziane zostało miejsce dla Żydów ( zaznaczyłem je żółtym kolorem ) .

Strumień Chi jest ograniczony niebieską linią . Środkiem przebiega linia głównych miejsc mocy – to jakby kręgosłup .

Na rys2 pokazuję System Życia na obszarze Eurazji . Tutaj podobnie widzimy strumień Chi i środkiem przebiegającą linię , kręgosłup . Na linii zaznaczyłem dwa polskie miasta: Wrocław i Kraków.


Rys.2

Co jest nowego w tych rysunkach ? Do tej pory nie rozważałem istnienia oraz funkcjonowania elementów zwanych 'czakrami' ( sanskryt- 'okrąg' ) . W filozofiach Wschodu oraz w medycynie Wschodu mówi się o ośrodkach energetycznych w ciele człowieka zwanych Czakrami . Okazuje się , że podobny ośrodki energii , o identycznych funkcjach , znajdują się w obszarach Systemu Życia . Są rozłożone wzdłuż kręgosłupa , podobnie jak u człowieka .

Co jest niezwykle ważne , czakry Ziemi są ściśle powiązane z czakramami ludzi .


Rys.3

Osłabienie czakry 'słonecznej' Systemu Życia powoduje osłabienie czakry 'słonecznej' u człowieka - u wszystkich(!) ludzi na obszarze SŻ. Dlaczego stan czakr jest ważny ? Czytamy (>>tutaj) , że wszelkie choroby są wynikiem osłabienia czakr .

Autorka napisała :

'Moje badania mają na celu wykazanie, że wszystkie choroby przewlekłe mają ten sam problem, który jest rzadki, czyli niedobór energii czakr i uzupełnienie tych energii są głównym znaczeniem dla wyrównania nierównowagi energetycznej, która prowadziła do powstania choroby, a nie tylko leczenia objawów.' (*1)

Przykład niedoboru czakry 'słonecznej' :

Rosjanie kilka dni temu przeprowadzili próby ze 'strasznymi rakietami Jars' ( termin z prasy zachodniej ). Niewątpliwie straszna jest myśl o rakiecie z siedmioma głowicami jądrowymi o sile 5 razy większej od tej w Hiroszimie , pokonującej 10tys km ( praktycznie w każdy zakątek ziemi , w tym mój dom ) poza atmosferą ziemi , i uderzającą w siedem miast wielkości Londynu . Dreszcze przechodzą po plecach, po czym czujesz , że przygasła twoja radość życia.

Równolegle wystąpiło osłabienie czakry 'słonecznej' Eurazji , a z nim odnotowałem to samo u siebie . Poszukując przyczyny u siebie odnalazłem powiązanie z czakrą Eurazji . Następnie dokonałem oceny nieetycznego postępku Rosjan ( złamanie prawa 'szoku' : 221/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wywołuje u niego szok) i po tym fakcie odczułem przypływy utraconej radości ( 'słoneczna' u mnie natychmiast odzyskała utraconą moc ). Byt sprawców został umniejszony .

Te powiązania dają się łatwo zrozumieć w sposób klasyczny , bez odwoływania się do 'czakr'. Rozumiemy przecież , że kiedy po wsi biega wariat z siekierą , to wszyscy czują się zagrożeni . Do tej powierzchownej diagnozy nie trzeba budować złożonej filozofii, ale istnienie tej filozofii pozwala zrozumieć głębię powiązań człowieka z Ziemią , ze strumieniem energii Chi , ze Stwórcą . Podobnie jak z owym 'wariatem' jest z Rosjanami , Amerykanami czy koreańskim Kimem. Budując coraz bardziej wyrafinowane narzędzia zabijania , poszczególne państwa zastraszają inne i tak budują swoją przewagę , jednocześnie niszcząc zdrowie całej populacji .

Choroba

Jak czytamy ( >> tutaj (*1)) stan choroby organizmu człowieka zależy od stanu organów wewnętrznych oraz od stanu miejsc energii , czyli od stanu 'czakr' . Im są one słabsze , tym bardziej niedomaga nasz organizm . Autorka omawia szereg chorób , wskazując na to , osłabienie których czakr skutkuje tymi chorobami .

Patrząc na stan planety od tej strony , kontynuowanie 'polityki' straszenia jest fundowaniem sobie pogorszenia stanu zdrowia ludzkości . Jedna rakieta i rozpowszechniona o niej informacja przez światowe media , stresuje 8 miliardów żyć ludzkich i wszystkim odbiera radość życia . To z kolei skutkuje osłabieniem wszystkich organów wewnętrznych . Systematyczne straszenie powiększa zachorowalność całej planety .

Potęga nadmiernie wielkiego kolosa Chin , dominuje w całej Eurazji . Prowadzi to do osłabienia czakry 'Podstawy' (korzenia) SŻ ( leży blisko Chin ) , a to prowadzi do osłabienia czakry 'Podstawy' u ludzi. Skutkiem są choroby odbytu , hemoroidy i rak dolnej części okrężnicy . Ośrodki medyczne alarmują o wielkim wzroście przypadków , nawet u bardzo młodych osób , co do niedawna nie miało miejsca. Potęga Chin rośnie zdecydowanie od 30 lat . ( więcej przykładów chorób u autorki ) .

Kiedy martwimy się o zdrowie społeczeństw , to powinniśmy nie dopuszczać do naruszania równowagi SŻ. To jest samo sedno obecnych problemów Ludzkości, naszych problemów .

Obydwa SŻ

Cechą szczególną obydwóch układów jest pojawienie się czakry 'współdziałania', tak ją nazwę . Człowiek takiej 'czakry' nie posiada. Na wlotach strumieni Chi (czi) pokazałem ich położenie ( niebiesko-zielone kółka) . Kiedy oba układy już zaistniały , odnotowałem brak synchronizacji między nimi , pomimo odnotowania obecności niezbędnych do tego 'czakr' . Obydwie czakry miały barwę fioletową , a to barwa nienawiści - to wpływ Kościoła Katolickiego (KK) na świat . Kościół rozsiewa zamęt , zamieszanie i skłóca – taki był od samego początku . Dalsze istnienie tego fałszującego wpływu uniemożliwiłoby współistnienie obydwóch systemów .

Ustanowienie równowagi wymagało zablokowanie wpływu 'papieża' . Wtedy czakry zmieniły barwę na niebiesko-zieloną . Jest to niewątpliwie sygnał końca KK . Jest to istotny fakt i ma on dużą wagę , więc o tym wspominam.

Uwagi końcowe

Żeby zachować równowagę obydwóch SŻ trzeba rozmontować duże organizmy państwowe powyżej 65mln na mniejsze , po około maksimum 20-40mln obywateli . Oczywiście należy rozbroić się całkowicie . Należy zlikwidować wielkie firmy powyżej 2000 osób ( zbytnia dominacja ) . Należy ograniczyć majątki bogatych do około 50mln $ ( zbytnia dominacja ) . Dopiero tak przywrócona równowaga obydwóch SŻ poskutkuje przywróceniem zdrowia populacji , a to ma niewątpliwie najwyższy priorytet . Chcemy być zdrowi i szczęśliwi - bez pierwszego nie ma drugiego .

*1/ Huang Wei Ling Universidade Estadual de Londrina | UEL · Londrina, Paraná, Brazil

Zakład Integracji Zachodniej i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Doktor nauk medycznych